Gwerthusiad Cynaliadwyedd Atodiad 6 (Hydref 2016)

Cynhaliwyd Gwerthusiad Cynaliadwyedd o'r safleoedd, yn cynnwys 500 o safleoedd ymgeisiol mewn Trefi a Phentrefi Mawr.  Mae'r gwerthusiad o safleoedd unigol ar gyfer Safleoedd Ymgeisiol i'w gweld isod.  Mae'r rhain wedi'u rhestru fesul Enw'r Anheddiad_Rhif y Safle Ymgeisiol (h.y. Abercraf_36).  Mae canlyniadau'r asesiadau wedi llywio dewis y safleoedd yn unol â'r fethodoleg safleoedd ymgeisiol a gyhoeddwyd.

Dogfennau Technegol - Saesneg yn unig

Lawrlwytho

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu