SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Pryd i ymgeisio

Bydd Rheoliadau Adeiladu yn berthnasol fwy na thebyg os ydych eisiau:

 • Codi adeilad newydd neu estyn neu addasu adeilad presennol
 • Darparu gosodiadau megis draeniau neu offer cynhyrchu gwres
 • Darparu cyfleusterau golchi a glanweithdra neu storfa dwr poeth
 • Gosod ffenestri gwydrau dwbl newydd
 • Newid y defnydd o'r adeilad
 • Tynnu wal fewnol sy'n dal pwysau i lawr

Efallai y byddant yn berthnasol i newidiadau penodol i'r defnydd o adeilad presennol, neu os gallai eich gwaith gael goblygiadau ar gyfer eiddo cyfagos. Cysylltwch â ni cyn dechrau ar unrhyw waith adeiladu, fel y gallwn benderfynu a yw'r Rheoliadau yn berthnasol ai peidio.

Gallwch hefyd ddefnyddio Ty Rhyngweithiol y Porth Cynllunio i weld a ydych angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu.

Newid mewn defnydd

 • Pan  fo adeilad na ddefnyddiwyd yn flaenorol fel anheddle yn cael ei ddefnyddio fel un.
 • Lle mae adeilad yn cynnwys fflat pan nad oedd yn flaenorol.
 • Pan ddefnyddir adeilad fel gwesty, ysbyty, cartref preswyl neu dy preswylio pan na ddefnyddiwyd ef fel hyn yn flaenorol.
 • Pan mae adeilad yn dod yn adeilad cyhoeddus (e.e. ysgol, theatr, neuadd, eglwys) pan nad oedd yn flaenorol.
 • Pan mae nifer o aneddleoedd mewn adeilad preswyl yn newid
 • Pan nad yw adeilad oedd wedi'i eithrio o ofynion y rheoliadau bellach wedi'i eithrio.

Cynllun Unigolyn Medrus

Os ydych yn bwriadu defnyddio Cynllun Unigolyn Medrus ar gyfer gwaith megis: gwaith trydanol, boeleri a ffenestri, nid oes angen I chi wneud cais Rheoliadau Adeiladu i ni.

 

Cyswllt

 • Ebost: buildingcontrol@powys.gov.uk
 • Ffon: 01874 612290
 • Cyfeiriad:
  • Aberhonddu Neuadd Brycheiniog, Ffordd Cambrian, Aberhonddu, Powys, LD3 7HR
  • Llandrindod - County Hall, Llandrindod LD1 5LG
  • Y Trallwng - Neuadd Maldwyn, Severn Rd, Y Trallwng SY21 7AS
 • Facebook
 • Twitter

Trefnu archwiliad safle trwy ap symudol LABC Powys. Gallwch nawr gysylltu â ni i drefnu archwiliad safle ar eich ffôn symudol unrhyw adeg o'r dydd, sy'n grêt os ydych chi allan neu ar y safle.  Llwythwch ein ap archwiliad safle LABC Powys (ar gyfer Apple ac Android) ar eich ffôn symudol.  Cyfarwyddiadau yma.

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu