Tystysgrifau Cwblhau

Mae gofyn i chi ddweud wrthym ni pan fydd y gwaith wedi gorffen fel y gallwn gynnal archwiliad terfynol a chyflwyno tystysgrif cwblhau.

Rydym yn argymhell y dylai'r  Syrfëwr Rheoli Adeiladu gynnal yr Archwiliad Olaf cyn y bydd y contractwr yn gadael y safle a chyn i chi wneud y taliad yn derfynol ar gyfer y prosiect. 

Ar gyfer archwiliadau terfynol a gynhelir chwe mis wedi cwblhau'r gwaith, efallai y bydd tâl ychwanegol yn cael ei godi.

Os yw tystysgrif Cwblhau newydd o ran y Rheoliadau Adeiladu yn ofynnol, dylech gysylltu â Rheoli Adeiladu. Bydd ffi o £35 yn daladwy a gellir ei wneud dros y ffôn. Gellir naill ai bostio'r tystysgrif newydd neu ei anfon dros e-bost atoch chi a/neu eich cyfreithiwr.

 

Cyswllt

 • Ebost: buildingcontrol@powys.gov.uk
 • Ffon: 01874 612290
 • Cyfeiriad:
  • Aberhonddu Neuadd Brycheiniog, Ffordd Cambrian, Aberhonddu, Powys, LD3 7HR
  • Llandrindod - County Hall, Llandrindod LD1 5LG
  • Y Trallwng - Neuadd Maldwyn, Severn Rd, Y Trallwng SY21 7AS
 • Facebook
 • Twitter

Trefnu archwiliad safle trwy ap symudol LABC Powys. Gallwch nawr gysylltu â ni i drefnu archwiliad safle ar eich ffôn symudol unrhyw adeg o'r dydd, sy'n grêt os ydych chi allan neu ar y safle.  Llwythwch ein ap archwiliad safle LABC Powys (ar gyfer Apple ac Android) ar eich ffôn symudol.  Cyfarwyddiadau yma.

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu