Pryd allwch chi ddechrau'r gwaith

Does dim rhaid i chi aros i gael cymeradwyaeth i'ch cynlluniau cyn i chi ddechrau'r gwaith. Fodd bynnag, mae cael cymeradwyaeth iddynt yn rhoi ychydig o ddiogelwch i chi yn erbyn costau diangen.

Wedi i chi roi Rhybudd Adeiladu i ni neu anfon cynlluniau atom, gallwch ddechrau'r gwaith ar yr amod eich bod yn cysylltu â ni a threfnu i syrfëwr archwilio. Efallai y bydd gofyn cael gwybodaeth i gyfiawnhau rhai eitemau (e.e. cyfrifiadau strwythurol ar gyfer trawstiau pren a gwaith dur).

Os byddwch yn mynd yn eich blaen gyda'r gwaith heb roi gwybod i ni, efallai y bydd gofyn i chi agor y gwaith fel y gall Syrfëwr Rheoli Adeiladu wirio os yw'n cydymffurfio â'r Rheoliadau. Bydd ein Syrfëwr Rheoli Adeiladu yn gweithio'n agos gyda'ch contractwr i sicrhau fod eich prosiect yn mynd yn ddidrafferth, ei fod ar amser ac yn cydymffurfio â'r Rheoliadau Adeiladu.

 

Cyswllt

 • Ebost: buildingcontrol@powys.gov.uk
 • Ffon: 01874 612290
 • Cyfeiriad:
  • Aberhonddu Neuadd Brycheiniog, Ffordd Cambrian, Aberhonddu, Powys, LD3 7HR
  • Llandrindod - County Hall, Llandrindod LD1 5LG
  • Y Trallwng - Neuadd Maldwyn, Severn Rd, Y Trallwng SY21 7AS
 • Facebook
 • Twitter

Trefnu archwiliad safle trwy ap symudol LABC Powys. Gallwch nawr gysylltu â ni i drefnu archwiliad safle ar eich ffôn symudol unrhyw adeg o'r dydd, sy'n grêt os ydych chi allan neu ar y safle.  Llwythwch ein ap archwiliad safle LABC Powys (ar gyfer Apple ac Android) ar eich ffôn symudol.  Cyfarwyddiadau yma.

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu