SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Drafft Adnau: Mehefin 2015

LDP06  Cynllun Datblygu Lleol Powys, 2011-2026, Drafft Adnau (Mehefin 2015): Datganiad Ysgrifenedig [1MB]

LDP07 Cynllun Datblygu Lleol Powys, 2011-2026, Drafft Adnau (Mehefin 2015): Cynigion a Mapiau Mewnosod:-

LDP08  Adroddiad Gwerthuso Cynaladwyedd (Mehefin 2015) [2MB]

LDP09  Adroddiad Amgylcheddol (Mehefin 2015) [3MB]  

LDP10  Adroddiad Sgrinio Asesu Rheoliadau Cynefinoedd (Mehefin 2015) [1MB]

DOGFENNAU YMGYNGHORI ADNAU ERAILL:

LDP11  Llythyr Ymgynghori (Mehefin 2015) [12KB]

LDP12  Adroddiad Ymgynghori Cychwynnol (Mehefin 2015) [527KB]

LDP13  Rhybudd o Faterion Adnau (Mehefin 2015) [63KB]

LDP14  Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb (Ebrill 2015) [1MB]

LDP15  Ffurflenni Sylwadau [914KB]  a  Nodiadau Canllaw (Mehefin 2015) [258KB]

LDP16  Gwerthusiad Cynaladwyedd a Phecyn Amgylcheddol Strategol a Nodyn Canllaw (Mehefin 2015) [334KB]

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu