SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ceisiadau Bathodynnau Glas Aflwyddiannus

Ni fydd pob cais yn llwyddiannus.  Os byddwch angen rhagor o wybodaeth am eich amgylchiadau unigol, anfonwch e-bost atom yn bluebadges@powys.gov.uk neu ffoniwch ni ar y rhif ffôn isod.

Nid oes unrhyw apeliadau statudol yn erbyn cael eich gwrthod i gael Bathodyn Glas.  Dilynir canllawiau Llywodraeth Cymru, ond nid ydyn nhw'n gallu ymyrryd mewn achosion unigol. 

Os ydych chi'n gallu darparu gwybodaeth neu dystiolaeth newydd na chafwyd ei gynnwys gyda'ch cais unigol, gallwn adolygu'r penderfyniad.  Mae'n rhaid i chi anfon hyn atom o fewn un mis calendar o'ch cais.

Ni fyddwn yn adolygu'r penderfyniad am eich cymhwysedd os nad ydych yn darparu unrhyw wybodaeth neu dystiolaeth newydd.

Ni fydd ymgeiswyr yn derbyn ad-daliad am unrhyw gostau oedd ynghlwm â chael tystiolaeth i gefnogi eu cais. 

 

Cyswllt

  • Ebost: bluebadges@powys.gov.uk
  • Teleffon: 01597 827466
  • Cyfeiriad: Cynllun Bathodyn Parcio i Bobl Anabl, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys, LD1 6AA


 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu