SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ble ddylwn i roi fy mlychau?

Dylech chi roi eich blychau ar ochr y ffordd, fymryn y tu allan i derfyn eich eiddo. Dylech roi pob eitem i'w hailgylchu yn rhydd yn y blychau, ac nid mewn cwdyn plastig neu gynhwysydd arall.

Gallwch bentyrru'r blychau y naill ar ben y llall i arbed lle. Os credwch y bydd y blychau'n rhwystro'r palmant, yna gosodwch y blychau wrth ar derfyn eich eiddo.

Cofiwch dynnu'r blychau oddi ar y llwybr cyn gynted ag y gallwch wedi iddynt gael eu gwagu.

Dywedwch wrthym os nad ydym wedi gwagu eich bin Biniau heb eu casglu

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu