gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Hysbysiad: Gweledigaeth ar gyfer y Dyfodol - rydym eisiau eich barn

Datblygu Tai

Mae Cyngor Sir Powys wedi gwneud ymrwymiad i ddatblygu 250 o gartrefi ychwanegol ar rent cymdeithasol erbyn 2025. 

Bydd yr eiddo o ansawdd da, yn gynaliadwy, yn defnyddio ynni yn effeithlon ac yn fforddiadwy i ddiwallu anghenion cymunedau lleol ar draws Powys. Dyrennir eiddo i ymgeiswyr cymwys sydd ar y Gofrestr Tai Cyffredin, yn unol â'r Cynllun Dyraniadau. Os hoffech ymuno â'r Gofrestr Tai Cyffredin, dilynwch y ddolen hon am ragor o wybodaeth: http://www.homesinpowys.org.uk/