gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Hysbysiad: Gweledigaeth ar gyfer y Dyfodol - rydym eisiau eich barn

Treth y Cyngor a Threthi Busnes

Mae llawer o'n gwasanaethau bellach ar gael ar ein gwefan.

Cofrestrwch ar gyfer Fy Nghyfrif ac ychwanegwch eich rhif cyfeirnod treth y cyngor i'ch proffil i weld crynodeb llawn o'ch cyfrif ar-lein a lawrlwythwch copi o'ch bil

I osgoi ciwio i siarad â chynghorydd, byddem yn annog cwsmeriaid i ddefnyddio'r cyfleusterau ar-lein hyn lle bo modd.  Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi a diolch i chi am eich amynedd.

 

Os oes gennych unrhyw bryderon am eich bil neu'r symiau ry'ch chi eisoes wedi talu, cysylltwch â ni'n uniongyrchol un ai trwy neges e-bost revenues@powys.gov.uk neu drwy ffonio 01597 827463 a pheidiwch ymateb i unrhyw alwadau ffôn neu unrhyw negeseuon testun y byddwch efallai yn derbyn yn awgrymu eich bod yn gymwys i gael ad-daliad neu ostyngiad yn eich band oherwydd rydyn ni'n ymwybodol bod sefydliadau sy'n ceisio twyl.