1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Wyddoch chi y gallwch fenthyg cit casglu sbwriel wrthym ni a helpu i gadw Powys yn lân
Darllen mwy

Treth y cyngor a threthi busnes

Os oes gennych unrhyw bryderon am eich bil neu'r symiau ry'ch chi eisoes wedi talu, cysylltwch â ni'n uniongyrchol un ai trwy neges e-bost revenues@powys.gov.uk neu drwy ffonio 01597 827463 a pheidiwch ymateb i unrhyw alwadau ffôn neu unrhyw negeseuon testun y byddwch efallai yn derbyn yn awgrymu eich bod yn gymwys i gael ad-daliad neu ostyngiad yn eich band oherwydd rydyn ni'n ymwybodol bod sefydliadau sy'n ceisio twyl.

 

Sylwer - byddwn yn treialu system ffôn rhyngweithiol newydd dros y misoedd nesaf a fydd yn rhoi'r cyfle i'n cwsmeriaid i hunan wasanaethu a rhoi gwybod am newid yn eu hamgylchiadau'n fwy buan.  Rydym yn gwerthfawrogi y bydd y gwasanaeth hwn yn newydd i'n cwsmeriaid a byddwn yn ei adolygu er mwyn sicrhau bod profiad y cwsmer cyn hawsed â phosib.  Diolch yn fawr iawn i chi am eich amynedd tra ein bod yn integreiddio'r dechnoleg hon ar draws ein systemau.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu