Treth y cyngor a threthi busnes

Coronafeirws (COVID-19)

Dilynwch y ddolen hon am gyngor a chefnogaeth penodol ar y Coronafeirws ar gyfer treth y cyngor a threthi busnes 

Sylwch o 23 Mawrth bydd y gwasanaeth treth y cyngor / trethi busnes a dyfarniadau ar gael i gymryd galwadau rhwng 9 am tan 1pm yn unig.  Ein nod yw cael digon o staff ar gael yn ystod yr oriau hyn i helpu i wella'r amser y mae'n cymryd i ateb galwadau.

Mae llawer o'n gwasanaethau bellach ar gael ar ein gwefan.

Cofrestrwch ar gyfer Fy Nghyfrif ac ychwanegwch eich rhif cyfeirnod treth y cyngor i'ch proffil i weld crynodeb llawn o'ch cyfrif ar-lein a lawrlwythwch copi o'ch bil

I osgoi ciwio i siarad â chynghorydd, byddem yn annog cwsmeriaid i ddefnyddio'r cyfleusterau ar-lein hyn lle bo modd.  Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi a diolch i chi am eich amynedd.

 

Os oes gennych unrhyw bryderon am eich bil neu'r symiau ry'ch chi eisoes wedi talu, cysylltwch â ni'n uniongyrchol un ai trwy neges e-bost revenues@powys.gov.uk neu drwy ffonio 01597 827463 a pheidiwch ymateb i unrhyw alwadau ffôn neu unrhyw negeseuon testun y byddwch efallai yn derbyn yn awgrymu eich bod yn gymwys i gael ad-daliad neu ostyngiad yn eich band oherwydd rydyn ni'n ymwybodol bod sefydliadau sy'n ceisio twyl.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu