SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cais am Leoliad Cyn Ysgol (3 a 4 oed)

Mae gan bob plentyn hawl i dderbyn hyd at bum tymor o addysg blynyddoedd cynnar rhan amser cyn dechrau addysg orfodol. Cynigir hon mewn amrywiaeth o leoliadau sy'n cael eu hariannu, gan gynnwys Grwpiau Chwarae, Cylch meithrin, ysgolion a meithrinfeydd dydd.


Mae athro cymwys/athrawes gymwys yn ymwneud yn uniongyrchol â phob lleoliad cymeradwy. Os na all y lleoliad a ddewiswch gynnig y nifer uchaf o oriau, sef 10 awr, o addysg blynyddoedd cynnar, gallwch ddewis defnyddio gweddill yr oriau gyda darparwr arall.

I ddod o hyd i'ch lleoliad cymeradwy agosaf, cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth i Ieuenctid a Theuluoedd Powys.

Am wybodaeth ar y Cynnig Gofal Plant i Gymru, ewch i dudalen Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Cyngor Sir Powys yma.

Sylwch mai Cyngor Sir Ceredigion sy'n gweinyddu'r cynllun hwn yng Nghanolbarth Cymru ac nid Cyngor Sir Powys.  Ewch i dudalen Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd am fanylion cyswllt a sut i wneud cais.

Os ydych am wneud cais i newid y sesiynau a ddyrannwyd i'ch plentyn mewn lleoliad cyn ysgol ym Mhowys, llenwch y ffurflen Ffurflen Ddiwygio Cyn Ysgol Blynyddoedd Cynnar.  Unwaith ein bod wedi derbyn y ffurflen fe wnawn ni ein gorau glas i fodloni'r patrwm sesiwn sydd ei hangen arnoch ac fe wnawn ni gynghori yn unol â hynny.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu