gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Hysbysiad: Gweledigaeth ar gyfer y Dyfodol - rydym eisiau eich barn

Biliau a hysbysiadau di-bapur

Mynd i'ch cyfrif Treth y Cyngor / Trethi Busnes trwy Fy Nghyfrif Powys unrhyw bryd.  Byddwch yn derbyn e-bost pan fydd biliau neu hysbysiadau newydd yn barod i'w gweld ar-lein ac ni fyddwch yn eu derbyn drwy'r post

Os oes cyfeiriad at Fudd-dâl Tai neu Ostyngiad yn Nhreth y Cyngor yn gysylltiedig â'r enw ar eich cyfrif Treth y Cyngor, byddwch hefyd yn gallu gweld crynodeb o'ch budd-daliadau a'r dogfennau hynny ar-lein unrhyw bryd.

Sut i fynd ati

  1. Cofrestru ar gyfer Fy Nghyfrif
  2. Â chyfrif gwefan yn barod?  Logiwch i mewn i Fy Nghyfrif yma
  3. Yn Fy Nghyfrif, cliciwch i ddiweddaru eich gwybodaeth yn eich Proffil a rhoi eich enw a'ch cyfeiriad (gan wneud yn siŵr eu bod yr un fath â'r hyn sydd ar eich bil diweddaraf)
  4. Yn Fy Nghyfrif, dan Dreth y Cyngor neu Drethi Busnes, cliciwch ar 'Cofrestru' ac yna rhoi eich cyfeirnod Treth y Cyngor / Trethi Busnes.
  5. Ticiwch y bocs i ddewis e-filiau
  6. Ni fyddwch yn derbyn biliau na hysbysiadau papur drwy'r post o hyn ymlaen.  Byddwch yn derbyn e-bost yn rhoi gwybod i chi pan fydd bil neu hysbysiad newydd yn barod.

I newid eich dewis unrhyw bryd, yn Fy Nghyfrif, cliciwch ar 'Rheoli fy nhreth y cyngor' neu 'Rheoli fy nhrethi busnes'.

Sut i fynd i'ch cyfrif Treth y Cyngor / Trethi Busnes unrhyw bryd

  1. Ewch i'ch cyfrif yn  cy.powys.gov.uk/fynghyfrif. Dan Treth y Cyngor neu Drethi Busnes, fe welwch falans y cyfrif ar hyn o bryd.  Cliciwch 'Gweld' i weld y cyfrif llawn am y flwyddyn bresennol.  Gallwch weld rhai blaenorol hefyd - cliciwch ar y flwyddyn.
  2. I weld a llwytho eich biliau a hysbysiadau, cliciwch ar 'Biliau a Hysbysiadau'.
  3. Gallwch hefyd weld hen hysbysiadau.  Mae'r rhain wedi'u fflagio fel 'Copi' ac unrhyw hysbysiadau newydd wedi'u fflagio fel 'Newydd'.  Pan fyddwch wedi darllen hysbysiad newydd, bydd yn cael ei fflagio fel 'Wedi'i weld'.

I newid eich dewis unrhyw bryd, yn Fy Nghyfrif, cliciwch ar 'Rheoli fy nhreth y cyngor' neu 'Reoli fy nhrethi busnes'.

Budd-dâl Tai neu ostyngiad yn Nreth y Cyngor.

Os oes cyfeiriad at Fudd-dâl Tai neu Ostyngiad yn Nhreth y Cyngor yn gysylltiedig â'r enw ar eich cyfrif Treth y Cyngor, byddwch hefyd yn gallu gweld crynodeb o'ch budd-daliadau a'r dogfennau hynny ar-lein unrhyw bryd.  Cliciwch 'Gweld' dan yr Adran Fudd-daliadau.

Beth fyddwch yn ei weld yn eich crynodeb o gyfrif Treth y Cyngor neu Drethi Busnes ar-lein?

 

Adborth ar y gwasanaeth hwn