gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Ymyrraeth i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu

Partneriaeth Flaengar Powys

Cyflwyniad i Bartneriaeth Flaengar Powys

Mae etholiadau mis Mai 2022 wedi gweld newid enfawr i gyfansoddiad Cyngor Sir Powys. Mae pob un o'r pleidiau blaengar wedi ennill seddi, sy'n dangos awydd ar ran etholaeth y sir i Gyngor Sir Powys newid cyfeiriad, diwylliant a gwerthoedd.

Roedd pleidiau gwleidyddol blaengar ym Mhowys wedi ymladd yr etholiad ar eu polisïau unigryw eu hunain, a bydd pob un ohonom yn ceisio rhoi'r polisïau hynny ar waith dros y pum mlynedd sydd i ddod. Er bod gwahaniaethau'n bodoli, rydym yn cytuno ar lawer o bethau sy'n arwain at sail gadarn ar gyfer gweinyddiaeth ar y cyd fydd yn meithrin dyfodol cryfach, tecach a gwyrddach ar gyfer ein sir.

Mae'r bartneriaeth flaengar ar gyfer Powys yn adeiladu ar yr hyn sy'n gyffredin i ni er mwyn cynnig rhaglen ar y cyd ar gyfer gweinyddiaeth newydd i Gyngor Powys.