gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gwarchod y Cyhoedd Polisi Cydymffurfio a Gorfodaeth

3.Beth yw pwrpas y polisi hwn?

3.1        Pwrpas y ddogfen hon yw disgrifio ein polisi ar ein gweithgareddau gorfodaeth a chydymffurfio a rhoi arweiniad i'r rhai y bydd yn effeithio arnynt, yn enwedig - busnesau, defnyddwyr a'r cyhoedd.  Fodd bynnag, nid yw'n effeithio ar y disgresiwn i gymryd camau cyfreithiol os credir y byddai hyn er lles y cyhoedd.