gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gwarchod y Cyhoedd Polisi Cydymffurfio a Gorfodaeth

9. Adolygu'r polisi hwn

9.1    Bydd y polisi hwn yn cael ei ddiweddaru a'i ddatblygu fel bo angen gan newidiadau i'r ddeddfwriaeth ac yn cael ei adolygu'n flynyddol i sicrhau cywirdeb a bod staff yn cadw at y polisi.

9.2    Bydd data ar broffiliau cydraddoldeb y rhai y bo'r polisi hwn yn effeithio arnynt yn cael ei gasglu a'i fonitro am unrhyw wahaniaethu.