gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Hysbysiad: Gweledigaeth ar gyfer y Dyfodol - rydym eisiau eich barn

Canllaw i Leithder a Chyddwysiad

Yr hyn i'w wneud nesaf

Os ydych yn Denant Cyngor Powys:

Cysylltwch â'r Tîm Atgyweirio Tai

Mae rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth atgyweirio ar gael yn: Gofyn am waith trwsio gan y cyngor

Os ydych yn byw mewn llety a rentir yn breifat:

  • Dylech roi gwybod i'ch landlord/asiant yn ysgrifenedig ynghylch problemau adfeiliad yn eich cartref. Gallwch wneud hyn drwy e-bost, neges destun neu lythyr ond cadwch gopi o unrhyw ohebiaeth.
  • Mae'n hanfodol eich bod chi'n rhoi'r cyfle i'ch landlord neu ei asiant gywiro'r broblem o  fewn ffrâm amser resymol.

Am wybodaeth bellach ewch i: Rhoi gwybod am broblem gyda chyflwr tŷ