Toglo gwelededd dewislen symudol

'Cynllun Arbed Ynni Powys Cymru Gynnes' ECO4-Flex

Mae Cyngor Sir Powys yn arwain y ffordd i gefnogi trigolion Powys i wella eu cartrefi tuag at fwy o effeithlonrwydd ynni, a chymryd cam yn y cyfeiriad iawn tuag at gyflawni ffordd o fyw carbon isel.

Cynllun Arbed Ynni Powys Cymru Gynnes

Gwneud cais i’r cynllun (Ewch i Cynllun Arbed Ynni Powys Cymru Gynnes)

Wybodaeth 'Cynllun Arbed Ynni Powys'

Cefndir Tystebau Manteision Rolau a Chyfrifoldebau Cwestiynau ac Atebion Mwy o wybodaeth

'Cynllun Arbed Ynni Powys Cymru Gynnes' Cefndir

Ym Mhowys, rydym wedi parhau â'n trefniant partneriaeth gyda Cymru Gynnes, Cwmni Budd Cymunedol, sy'n arbenigo mewn rheoli tlodi tanwydd a chyflawni prosiectau arbed ynni. Mae clwstwr bach o dai yng nghanol y sir yn dangos dull 'tŷ cyfan' o arbed ynni.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i 'Cynllun Arbed Ynni Powys Cymru Gynnes' Cefndir)

'Cynllun Arbed Ynni Powys Cymru Gynnes' Tystebau

''ewch amdani Mam, mi faswn i'n falch pe bawn i'n byw ym Mhowys gyda'r cymorth grant sydd ar gael''. "Rwyf wrth fy modd gyda'r gosodiad gan fod y gweithwyr wedi gorchuddio fy holl garpedi a dodrefn" Clywed barn ein trigolion am y cynllun.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i 'Cynllun Arbed Ynni Powys Cymru Gynnes' Tystebau)

'Cynllun Arbed Ynni Powys Cymru Gynnes' Manteision

Tŷ pâr nodweddiadol a adeiladwyd 25 mlynedd yn ôl sydd wedi symud ei sgôr effeithlonrwydd ynni o EPC 'F' isel i 'B' uchel iawn. Mae'r rheolyddion gwresogi hefyd wedi mynd o raddfa gyfartalog i 'dda iawn' Darllen ynghylch buddion Cynllun Arbed Ynni Powys

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i 'Cynllun Arbed Ynni Powys Cymru Gynnes' Manteision)

'Cynllun Arbed Ynni Powys Cymru Gynnes' Rolau a Chyfrifoldebau

Darllen ynghylch rolau a chyfrifoldebau pawb sy'n gysylltiedig â'r cynllun

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i 'Cynllun Arbed Ynni Powys Cymru Gynnes' Rolau a Chyfrifoldebau)

'Cynllun Arbed Ynni Powys Cymru Gynnes' Cwestiynau ac Atebion

Darllen rhai cwestiynau cyffredin am y cynllun

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i 'Cynllun Arbed Ynni Powys Cymru Gynnes' Cwestiynau ac Atebion)

'Cynllun Arbed Ynni Powys Cymru Gynnes' Mwy o wybodaeth

Darllen ynghylch sut y gallwch wneud cais i Gynllun Arbed Ynni Powys

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i 'Cynllun Arbed Ynni Powys Cymru Gynnes' Mwy o wybodaeth)
Cefndir Cefndir

'Cynllun Arbed Ynni Powys Cymru Gynnes' Cefndir

Ym Mhowys, rydym wedi parhau â'n trefniant partneriaeth gyda Cymru Gynnes, Cwmni Budd Cymunedol, sy'n arbenigo mewn rheoli tlodi tanwydd a chyflawni prosiectau arbed ynni. Mae clwstwr bach o dai yng nghanol y sir yn dangos dull 'tŷ cyfan' o arbed ynni.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i 'Cynllun Arbed Ynni Powys Cymru Gynnes' Cefndir)
Tystebau Tystebau

'Cynllun Arbed Ynni Powys Cymru Gynnes' Tystebau

''ewch amdani Mam, mi faswn i'n falch pe bawn i'n byw ym Mhowys gyda'r cymorth grant sydd ar gael''. "Rwyf wrth fy modd gyda'r gosodiad gan fod y gweithwyr wedi gorchuddio fy holl garpedi a dodrefn" Clywed barn ein trigolion am y cynllun.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i 'Cynllun Arbed Ynni Powys Cymru Gynnes' Tystebau)
Manteision Manteision

'Cynllun Arbed Ynni Powys Cymru Gynnes' Manteision

Tŷ pâr nodweddiadol a adeiladwyd 25 mlynedd yn ôl sydd wedi symud ei sgôr effeithlonrwydd ynni o EPC 'F' isel i 'B' uchel iawn. Mae'r rheolyddion gwresogi hefyd wedi mynd o raddfa gyfartalog i 'dda iawn' Darllen ynghylch buddion Cynllun Arbed Ynni Powys

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i 'Cynllun Arbed Ynni Powys Cymru Gynnes' Manteision)
Rolau a Chyfrifoldebau Rolau a Chyfrifoldebau

'Cynllun Arbed Ynni Powys Cymru Gynnes' Rolau a Chyfrifoldebau

Darllen ynghylch rolau a chyfrifoldebau pawb sy'n gysylltiedig â'r cynllun

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i 'Cynllun Arbed Ynni Powys Cymru Gynnes' Rolau a Chyfrifoldebau)
Cwestiynau ac Atebion Cwestiynau ac Atebion

'Cynllun Arbed Ynni Powys Cymru Gynnes' Cwestiynau ac Atebion

Darllen rhai cwestiynau cyffredin am y cynllun

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i 'Cynllun Arbed Ynni Powys Cymru Gynnes' Cwestiynau ac Atebion)
Mwy o wybodaeth Mwy o wybodaeth

'Cynllun Arbed Ynni Powys Cymru Gynnes' Mwy o wybodaeth

Darllen ynghylch sut y gallwch wneud cais i Gynllun Arbed Ynni Powys

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i 'Cynllun Arbed Ynni Powys Cymru Gynnes' Mwy o wybodaeth)