Toglo gwelededd dewislen symudol

'Cynllun Arbed Ynni Powys' ECO4-Flex

Mae Cyngor Sir Powys yn arwain y ffordd i gefnogi trigolion Powys i wella eu cartrefi tuag at fwy o effeithlonrwydd ynni, a chymryd cam yn y cyfeiriad iawn tuag at gyflawni ffordd o fyw carbon isel.

Image of Cynllun Arbed Ynni Powys Cymru Gynnes

Cynllun Arbed Ynni Powys Cymru Gynnes

Gwneud cais i’r cynllun (Ewch i Cynllun Arbed Ynni Powys Cymru Gynnes)

Wybodaeth 'Cynllun Arbed Ynni Powys'

Cefndir Tystebau Manteision Rolau a Chyfrifoldebau Cwestiynau ac Atebion Mwy o wybodaeth
background

'Cynllun Arbed Ynni Powys' Cefndir

Ym Mhowys, rydym wedi parhau â'n trefniant partneriaeth gyda Cymru Gynnes, Cwmni Budd Cymunedol, sy'n arbenigo mewn rheoli tlodi tanwydd a chyflawni prosiectau arbed ynni. Mae clwstwr bach o dai yng nghanol y sir yn dangos dull 'tŷ cyfan' o arbed ynni.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i 'Cynllun Arbed Ynni Powys' Cefndir)
testimonials

'Cynllun Arbed Ynni Powys' Tystebau

''ewch amdani Mam, mi faswn i'n falch pe bawn i'n byw ym Mhowys gyda'r cymorth grant sydd ar gael''. "Rwyf wrth fy modd gyda'r gosodiad gan fod y gweithwyr wedi gorchuddio fy holl garpedi a dodrefn" Clywed barn ein trigolion am y cynllun.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i 'Cynllun Arbed Ynni Powys' Tystebau)
benefits

'Cynllun Arbed Ynni Powys' Manteision

Tŷ pâr nodweddiadol a adeiladwyd 25 mlynedd yn ôl sydd wedi symud ei sgôr effeithlonrwydd ynni o EPC 'F' isel i 'B' uchel iawn. Mae'r rheolyddion gwresogi hefyd wedi mynd o raddfa gyfartalog i 'dda iawn' Darllen ynghylch buddion Cynllun Arbed Ynni Powys

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i 'Cynllun Arbed Ynni Powys' Manteision)
Roles

'Cynllun Arbed Ynni Powys' Rolau a Chyfrifoldebau

Darllen ynghylch rolau a chyfrifoldebau pawb sy'n gysylltiedig â'r cynllun

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i 'Cynllun Arbed Ynni Powys' Rolau a Chyfrifoldebau)
FAQ

'Cynllun Arbed Ynni Powys' Cwestiynau ac Atebion

Darllen rhai cwestiynau cyffredin am y cynllun

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i 'Cynllun Arbed Ynni Powys' Cwestiynau ac Atebion)
more info

'Cynllun Arbed Ynni Powys' Mwy o wybodaeth

Darllen ynghylch sut y gallwch wneud cais i Gynllun Arbed Ynni Powys

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i 'Cynllun Arbed Ynni Powys' Mwy o wybodaeth)
Cefndir Cefndir
background

'Cynllun Arbed Ynni Powys' Cefndir

Ym Mhowys, rydym wedi parhau â'n trefniant partneriaeth gyda Cymru Gynnes, Cwmni Budd Cymunedol, sy'n arbenigo mewn rheoli tlodi tanwydd a chyflawni prosiectau arbed ynni. Mae clwstwr bach o dai yng nghanol y sir yn dangos dull 'tŷ cyfan' o arbed ynni.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i 'Cynllun Arbed Ynni Powys' Cefndir)
Tystebau Tystebau
testimonials

'Cynllun Arbed Ynni Powys' Tystebau

''ewch amdani Mam, mi faswn i'n falch pe bawn i'n byw ym Mhowys gyda'r cymorth grant sydd ar gael''. "Rwyf wrth fy modd gyda'r gosodiad gan fod y gweithwyr wedi gorchuddio fy holl garpedi a dodrefn" Clywed barn ein trigolion am y cynllun.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i 'Cynllun Arbed Ynni Powys' Tystebau)
Manteision Manteision
benefits

'Cynllun Arbed Ynni Powys' Manteision

Tŷ pâr nodweddiadol a adeiladwyd 25 mlynedd yn ôl sydd wedi symud ei sgôr effeithlonrwydd ynni o EPC 'F' isel i 'B' uchel iawn. Mae'r rheolyddion gwresogi hefyd wedi mynd o raddfa gyfartalog i 'dda iawn' Darllen ynghylch buddion Cynllun Arbed Ynni Powys

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i 'Cynllun Arbed Ynni Powys' Manteision)
Rolau a Chyfrifoldebau Rolau a Chyfrifoldebau
Roles

'Cynllun Arbed Ynni Powys' Rolau a Chyfrifoldebau

Darllen ynghylch rolau a chyfrifoldebau pawb sy'n gysylltiedig â'r cynllun

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i 'Cynllun Arbed Ynni Powys' Rolau a Chyfrifoldebau)
Cwestiynau ac Atebion Cwestiynau ac Atebion
FAQ

'Cynllun Arbed Ynni Powys' Cwestiynau ac Atebion

Darllen rhai cwestiynau cyffredin am y cynllun

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i 'Cynllun Arbed Ynni Powys' Cwestiynau ac Atebion)
Mwy o wybodaeth Mwy o wybodaeth
more info

'Cynllun Arbed Ynni Powys' Mwy o wybodaeth

Darllen ynghylch sut y gallwch wneud cais i Gynllun Arbed Ynni Powys

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i 'Cynllun Arbed Ynni Powys' Mwy o wybodaeth)