NEWYDD: Rheoli eich taliadau debyd uniongyrchol ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes yn Fy Nghyfrif
Darllen mwy

Treth y Cyngor: Setiau data

Gallai peth o'r wybodaeth sy'n cael ei ryddhau yn sgil cais Rhyddid Gwybodaeth neu Reoliadau Adeiladu fod o ddiddordeb i'r cyhoedd yn gyffredinol. Os felly, byddwn yn cynnwys y wybodaeth mewn setiau data yma.

 

Casglu Treth y Cyngor

Cyfraddau Casglu Treth y Cyngor yng Nghymru 2018-19 [521KB]

Cyfraddau Casglu Treth y Cyngor yng Nghymru 2017-18 [520KB]

Cyfraddau Casglu Treth y Cyngor yng Nghymru 2016-17 [345KB]

Cyfraddau Casglu Treth y Cyngor yng Nghymru 2015-16 [434KB]

Cyfraddau Casglu Treth y Cyngor yng Nghymru 2014-15 [355KB]

 

 

Lefelau Treth y Cyngor

Lefelau Treth y Cyngor yng Nghymru 2020-21 [475KB]

Lefelau Treth y Cyngor yng Nghymru 2019-20 [708KB]

Lefelau Treth y Cyngor yng Nghymru 2018-19 [495KB]

Lefelau Treth y Cyngor yng Nghymru 2016-17 [433KB]

Lefelau Treth y Cyngor yng Nghymru 2015-16 [228KB]

Lefelau Treth y Cyngor yng Nghymru 2014-15 [228KB]

Lefelau Treth y Cyngor yng Nghymru 2013-14 [226KB]

Lefelau Treth y Cyngor yng Nghymru 2012-13 [208KB]

Treth y Cyngor 1993 i'r flwyddyn ariannol bresennol [248KB]

 

Anheddau Treth y Cyngor

Anheddau Treth y Cyngor yng Nghymru 2019-20 [536KB]

Anheddau Treth y Cyngor yng Nghymru 2018-19 [515KB]

Anheddau Treth y Cyngor yng Nghymru 2017-18 [327KB]

Anheddau Treth y Cyngor yng Nghymru 2016-17 [469KB]

Anheddau Treth y Cyngor yng Nghymru 2015-16 [227KB]

Anheddau Treth y Cyngor yng Nghymru 2014-15 [235KB]

Anheddau Treth y Cyngor yng Nghymru 2013-14 [191KB]

Anheddau Treth y Cyngor yng Nghymru 2012-13 [191KB]

 

Cyfrifon gyda Chredydau wedi'u Dwyn Ymlaen

Mae'r rhestr hon yn cynnwys cyfrifon Treth y Cyngor mewn Credyd (+£20) sydd wedi'u dwyn ymlaen. Mae'r data'n cynnwys y swm credyd a ddygwyd ymlaen a hefyd yr flwyddyn ariannol y mae'n berthnasol iddi. Os credwch fod gennych hawl i swm ar y rhestr hon bydd angen i chi lenwi ffurflen gais am ad-daliad form.

Rhestr credydau wedi'u dwyn ymlaen Mehefin 2018 [12KB]

*Bydd y data yma'n cael eu diweddaru bob mis Mehefin.

 

Website accessibility checker icon   Mae'r dogfennau pdf ar y dudalen hon yn cydymffurfio â safonau hygyrchedd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu