SYLWCH: Taliadau hunan-ynysu bellach ar agor.
Darllen mwy

Treth y Cyngor: Setiau data

Gallai peth o'r wybodaeth sy'n cael ei ryddhau yn sgil cais Rhyddid Gwybodaeth neu Reoliadau Adeiladu fod o ddiddordeb i'r cyhoedd yn gyffredinol. Os felly, byddwn yn cynnwys y wybodaeth mewn setiau data yma.

 

Casglu Treth y Cyngor

Y dreth gyngor yw prif ffynhonnell yr incwm a godir yn lleol ar gyfer awdurdodau lleol. Mae data casglu'r dreth gyngor yn dadansoddi faint o dreth gyngor a gasglwyd gan awdurdodau lleol Cymru ym mhob blwyddyn ariannol.

Gweld rhagor o wybodaeth am Gasgliadau Treth y cyngor ar wefan StatsCymru

 

Lefelau Treth y Cyngor

Y dreth gyngor yw'r dreth ar eiddo domestig a bennir gan awdurdodau lleol er mwyn casglu digon o refeniw i gwrdd â'u gofynion. Fe ddisodlodd y tâl cymunedol ar 1 Ebrill 1993. Caiff ei chyfrifo ar sail band y dreth gyngor y gosodwyd pob eiddo ynddo. Gosodir eiddo ym mhob awdurdod lleol mewn un o naw band prisio: A i I.

Gweld rhagor o wybodaeth am Lefelau Treth y Cyngor ar wefan StatsCymru

 

Anheddau Treth y Cyngor

Mae data anheddau'r dreth gyngor yn manylu ar nifer yr anheddau sy'n agored i dalu'r dreth gyngor yn awdurdodau lleol Cymru ar gyfer y flwyddyn ariannol. Mae'r data hefyd yn rhoi manylion gostyngiadau ac eithriadau'r dreth gyngor.

Gweld rhagor o wybodaeth ar ddata anheddau Treth y Cyngor ar wefan StatsCymru

 

Cyfrifon gyda Chredydau wedi'u Dwyn Ymlaen

Mae'r rhestr hon yn cynnwys cyfrifon Treth y Cyngor mewn Credyd (+£20) sydd wedi'u dwyn ymlaen. Mae'r data'n cynnwys y swm credyd a ddygwyd ymlaen a hefyd yr flwyddyn ariannol y mae'n berthnasol iddi. Os credwch fod gennych hawl i swm ar y rhestr hon bydd angen i chi lenwi ffurflen gais am ad-daliad form.

Rhestr credydau wedi'u dwyn ymlaen Mehefin 2018 [12KB]

*Bydd y data yma'n cael eu diweddaru bob mis Mehefin.

 

Website accessibility checker icon   Mae'r dogfennau pdf ar y dudalen hon yn cydymffurfio â safonau hygyrchedd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu