Sut i ymgeisio

I wneud eich profiad o gyflwyno cais rheoliadau adeiladu yn haws rydym yn annog ymgeiswyr i gyflwyno ceisiadau electronig. 

Os hoffech ei gyflwyno'n electronig, mae gennych 3 dewis.

 

Opsiwn 1

Gallwch gyflwyno hysbysiad adeiladu, cynlluniau llawn neu gais unioni trwy ddewis y ddolen briodol isod.

Yn ogystal â llenwi'r ffurflen ar-lein, gallwch atodi lluniau a gwneud y tâl cyntaf am y cais.  Sylwch na allwch ddefnyddio'r porth hwn i dalu ffioedd arolygiadau pellach.

Os nad ydych chi'n gwybod beth yw'r ffioedd ar gyfer eich cais chi, cysylltwch â ni.

Cais Hysbysiad Adeiladu

Cais Cynlluniau Llawn

Cais Unioni (Regularisation) (Codir ffioedd ar gyfer ceisiadau unioni ar gyfradd o 140% o'n ffioedd safonol, heb gynnwys TAW. Cyn gwneud cais unioni, cysylltwch â ni i drafod y ffi)

 

Opsiwn 2

Gallwch gyflwyno cais ar-lein trwy'r porth Cyflwyno Cynllun'.

Os nad ydych yn ymwybodol o'r porth Cyflwyno Cynllun neu os ydych yn ansicr o'r buddion o gyflwyno mewn ffurf electronig ewch i'w gwefan. 

A m ragor o wybodaeth am ddefnyddio Cyflwyno Cynllun cysylltwch â ni ar 01874 612290

 

Opsiwn 3

Fel arall gallwch chi lawrlwytho ein ffurflen gais isod a'i defnyddio i e-bostio'ch cais, neu gallwch argraffu'r ffurflen a'i hanfon yn y post.

Cyn gwneud eich cais ar-lein gwnewch yn siwr eich bod yn ymwybodol o'n ffioedd a'n taliadau. 

Ar hyn o bryd mae Rheoli Adeiladu yn symud i safle porth ymgeisio ar-lein newydd.  Nid yw'r ffurflen gais rheoliadau adeiladu ar gael ar-lein bellach.  Cysylltwch â ni i drafod gwneud cais ar-lein.

Cais ar Bapur

Lawrlwythwch ffurflen gais (y ddau fath) [201KB]

Cais dros y Ffôn

Rydym hefyd yn derbyn ceisiadau dros y ffôn.

Ffoniwch ni i drafod hyn ar: 01874 612290

 

 

Cyswllt

 • Ebost: buildingcontrol@powys.gov.uk
 • Ffon: 01874 612290
 • Cyfeiriad:
  • Aberhonddu Neuadd Brycheiniog, Ffordd Cambrian, Aberhonddu, Powys, LD3 7HR
  • Llandrindod - County Hall, Llandrindod LD1 5LG
  • Y Trallwng - Neuadd Maldwyn, Severn Rd, Y Trallwng SY21 7AS
 • Facebook
 • Twitter

Trefnu archwiliad safle trwy ap symudol LABC Powys. Gallwch nawr gysylltu â ni i drefnu archwiliad safle ar eich ffôn symudol unrhyw adeg o'r dydd, sy'n grêt os ydych chi allan neu ar y safle.  Llwythwch ein ap archwiliad safle LABC Powys (ar gyfer Apple ac Android) ar eich ffôn symudol.  Cyfarwyddiadau yma.

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu