SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gwneud Cais am Le Mewn Ysgol

School apply icon

Gallwch weld yr amserlen derbyn ac apeliadau yma

 

Cais am Leoliad Cyn Ysgol (3 a 4 oed)

Gwybodaeth am sut i wneud cais am le cyn-ysgol yma

 

Cais am le mewn Ysgol Gynradd

Mae'r Rownd Derbyniadau Ysgol Gynradd hwn wedi'i fwriadu ar gyfer dysgwyr Powys a anwyd rhwng 01/09/2016 a 31/08/2017.

Dydd Gwener 8 Ionawr 2021 yw'r dyddiad cau ar gyfer y rownd derbyniadau.

Un garfan sydd gan ysgolion cynradd Awdurdod Lleol Powys ymhob blwyddyn ysgol, sy'n cychwyn ar ddechrau tymor yr Hydref wedi i blentyn gyrraedd ei ben-blwydd yn 4 oed.

Nid yw bod â lle mewn dosbarth meithrin neu gyn-ysgol yn gwarantu y bydd y plentyn yn cael lle yn y brif ysgol pan fydd yn cyrraedd ei 4 oed. Bydd yn rhaid i chi wneud cais am le yn y brif ysgol. Os nad ydych chi'n gwneud cais, a'r ysgol rydych chi wedi'i dewis yn llawn, bydd yr ysgol yn cadw'r lle i'r rheiny sydd wedi eisoes gwneud cais.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i Gwybodaeth a Threfniadau Derbyn 2021-22 [592KB]

Mae gwybodaeth ynghylch cludiant rhwng y cartref a'r ysgol i'w chael yma

 

 

Cais am le mewn Ysgol Iau

Mae'r Rownd Derbyniadau Ysgol Gynradd hwn wedi'i fwriadu ar gyfer dysgwyr Powys a anwyd rhwng 01/09/2013 a 31/08/2014

Dydd Gwener 4 Rhagfyr 2020 yw'r dyddiad cau ar gyfer y rownd derbyniadau.

Bydd Awdurdod Lleol Powys yn trefnu derbyniadau i ysgolion iau yn ystod Tymor yr Hydref cyn dyddiad y trosglwyddo. 

Nid yw bod â lle yn yr Ysgol Fabanod yn gwarantu y bydd lle i'ch plentyn yn yr Ysgol Iau. Bydd yn rhaid i chi wneud cais am le yn yr Ysgol Iau yr un fath. Os nad ydych yn gwneud cais am le, a'r ysgol rydych chi wedi'i dewis yn llawn, bydd yr ysgol yn cadw'r lle i'r rheiny sydd wedi eisoes gwneud cais.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i Gwybodaeth a Threfniadau Derbyn 2021-22 [592KB]

Mae gwybodaeth ynghylch cludiant rhwng y cartref a'r ysgol i'w chael yma

 

Cais am le mewn Ysgol Uwchradd

Mae'r Rownd Derbyniadau Ysgol Gynradd hwn wedi'i fwriadu ar gyfer dysgwyr Powys a anwyd rhwng 01/09/2009 a 31/08/2010

Y dyddiad cau ar gyfer y rownd derbyniadau oedd dydd Gwener 13 Tachwedd 2020

Bydd Awdurdod Lleol Powys yn trefnu derbyniadau i ysgolion uwchradd yn ystod Tymor yr Hydref cyn dyddiad y trosglwyddo.

Sylwer:

Dyddiad Cynnig Cyffredin Ysgolion Uwchradd yw dydd Llun 1 Mawrth 2021


Rhaid i ddisgyblion fyw yn ardal ddyrannu'r ysgolion cynradd sy'n bwydo'r ysgol uwchradd. Dylech gadw hyn mewn golwg gan ei fod yn effeithio ar p'un a oes cludiant ysgol ar gael ai peidio.


I gael rhagor o wybodaeth, ewch i Gwybodaeth a Threfniadau Derbyn 2021-22 [592KB]

Mae gwybodaeth ynghylch cludiant rhwng y cartref a'r ysgol i'w chael yma

 

 

Cais am Drosglwyddo yn Ystod y Flwyddyn

Nid ydych yn newid cartref: Os ydych am drosglwyddo'ch plentyn i ysgol wahanol ar unrhyw adeg (ac eithrio ar gyfer symud tŷ), dylech drafod hyn gyda Phennaeth yr ysgol bresennol. Yna dylech fynd at  Bennaeth yr ysgol rydych wedi'i dewis, a thrafod y posibilrwydd o dderbyn, gan egluro pam yr hoffech chi newid ysgolion.

Rydych yn newid cartref: Lle gwneir cais oherwydd eich bod wedi symud tŷ, gwnewch yn siŵr bod digon o rybudd i'r trosglwyddiad gael ei ystyried a'i drefnu. Ni all y Tîm Derbyniadau ystyried ceisiadau hyd nes derbyn cadarnhad o ddiwrnod symud.

Os cymeradwyir eich cais am drosglwyddo, bydd eich plentyn yn newid ysgol ar ddechrau tymor neu hanner tymor.

Gwnewch gais am drosglwyddo yn ystod y Flwyddyn yma.

Cais am Drosglwyddo yn Ystod y Flwyddyn yma Application form for a school place_cym

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i Gwybodaeth a Threfniadau Derbyn [2MB]

Mae gwybodaeth ynghylch cludiant rhwng y cartref a'r ysgol i'w chael yma

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu