Tai Fforddiadwy

Datblygiadau Tai Newydd

Mae Cyngor Sir Powys wedi ymrwymo i ddatblygu 250 o gartrefi ychwanegol i'w rhentu'n gymdeithasol ym Mhowys fel rhan o Weledigaeth 2025.  Bydd yr eiddo hyn o ansawdd da, yn gynaliadwy, yn ynni effeithlon ac yn fforddiadwy i ddiwallu anghenion cymunedau lleol ar draws Powys.

Bydd yr eiddo'n cael eu dyrannu i ymgeiswyr ar Gofrestr Tai Cyffredin Powys.  Os hoffech chi ymuno â'r Gofrestr Tai Cyffredin dilynwch y ddolen isod:

http://www.homesinpowys.org.uk/

Mae'r cynlluniau canlynol yn cael eu datblygu ar hyn o bryd neu byddant ar waith cyn bo hir:

Tir wrth ymyl Neuadd Bentref, Sarn

Datblygiad cymysg o fyngalos a thai sy'n cynnwys y canlynol:

4 x byngalo 2 ystafell wely

2 x dŷ 2 ystafell wely

1 x tŷ 3 ystafell wely

Dyddiad targed ar gyfer eu cwblhau: Chwe / Maw 2021

Tir i'r Gogledd o Heol-y-Ffynnon, Aberhonddu

Datblygiad cymysg o fflatiau a thai sy'n cynnwys y canlynol:

12 x fflat y gellir cerdded iddynt 1 ystafell wely

14 x tŷ 2 ystafell wely

3 x tŷ 3 ystafell wely

3 x tŷ 4 ystafell wely

Y dyddiad targed ar gyfer eu cwblhau yw: Ebrill / Mai 2021

Stad y Castell, Cleirwy

Datblygiad cymysg o fyngalos, tai a fflatiau yn cynnwys y canlynol:

1 x byngalo 2 ystafell wely

2 x byngalo 1 ystafell wely

4 x fflat y gellir cerdded iddynt 1 ystafell wely

4 x tŷ 2 ystafell wely

2 x tŷ 4 ystafell wely

Y dyddiad targed ar gyfer eu cwblhau yw: Gorffennaf / Awst 2021

Hen Lawnt Fowlio, Lôn Gefn, Y Drenewydd

Datblygiad 3 llawr yn cynnwys 26 o fflatiau un ystafell wely.

Y dyddiad targed ar gyfer eu cwblhau yw : Awst / Medi 2021

Hen Farchnad Da Byw, Gorn Road, Llanidloes

Datblygiad cymysg o fyngalos a thai sy'n cynnwys y canlynol:

8 x byngalo 2 ystafell wely

6 x tŷ 2 ystafell wely

2 x tŷ dormer 3 ystafell wely

6 x tŷ 3 ystafell wely

2 x tŷ 4 ystafell wely

Y dyddiad targed ar gyfer eu cwblhau yw: Hydref / Tachwedd 2021

Hen Safle Red Dragon, Plantation Lane, Maesyrhandir, Y Drenewydd

Datblygiad cymysg o fyngalos a thai sy'n cynnwys y canlynol:

1 x byngalo 3 ystafell wely

11 x tŷ 2 ystafell wely

3 x tŷ 3 ystafell wely

2 x tŷ 4 ystafell wely

1 x tŷ 5 ystafell wely

Y dyddiad targed ar gyfer eu cwblhau yw:  Maw / Ebr 2022

 

Cofrestr o dai fforddiadwy newydd

Mae darpar berchnogion tai a thenantiaid ym Mhowys a Gogledd Cymru'n cael eu hannog i ymuno â chofrestr tai fforddiadwy newydd ar-lein i wella'r posibilrwydd o sicrhau cartrefi eu breuddwydion.Image of a hand holding house keys

Darllen mwy Cofrestr Tai Fforddiadwy

 

Eich Cartref yng Nghymru

Mae offeryn Dod o hyd i gynllun perchen tŷ Llywodraeth Cymru yn rhoi syniad i bobl a hoffai fod yn berchen ar eu tŷ eu hunain ond na allant fforddio wneud hynny, ynglŷn â pha gynlluniau sydd ar gael iddynt brynu eu cartref eu hunain

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu