Toglo gwelededd dewislen symudol

Taro heibio / Wyneb yn Wyneb

Mae gennym gyfleusterau Llyfrgell + hefyd mewn trefi led led y sir. Ynghyd â chael gwasanaethau llyfrgell traddodiadol, gallwch dderbyn nifer o wasanaethau'r cyngor (ynghyd â thalu eich biliau gyda cherdyn credyd neu ddebyd) o'r un adeilad.

 

Sylwch, dim ond rhai mannau Llyfrgelloedd + sy'n gallu prosesu tocynnau bws:

Aberhonddu, Crughywel, Llandrindod, Llanidloes, Machynlleth, Y Drenewydd, Y Trallwng, Ystradgynlais

 

Swyddfeydd y Cyngor (mae angen trefnu apwyntiad fel arfer)     

 

Aberhonddu
Neuadd Brycheiniog, Ffordd Cambrian, Aberhonddu, Powys. LD3 7HR
Dydd Llun -  Dydd Iau 9:00 - 17:00
Dydd Gwener - 09:00 - 16:30
Penwythnosau a Gwyliau Banc - Ar Gau

 

Neuadd y Sir - Llandrindod
Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. LD1 5LG.
Dydd Llun -  Dydd Iau: 9:00 - 17:00
Dydd Gwener: 09:00 - 16:30
Penwythnosau a Gwyliau Banc - Ar Gau

 

Y Gwalia - Llandrindod
*Sylwer:  y pwynt cyswllt cyntaf yn y swyddfa hon yw'r pwynt Llyfrgell+
Y Gwalia, Llandrindod, Powys. LD1 6AA
Dydd Llun -  Dydd Iau: 9:00 - 17:00
Dydd Gwener: 09:00 - 16:30
Penwythnosau a Gwyliau Banc - Ar Gau

 

Y Drenewydd
Swyddfeydd y Parc, Y Parc, Y Drenewydd, Powys. SY16 2NZ.
Dydd Llun -  Dydd Iau: 9:00 - 17:00
Dydd Gwener: 09:00 - 16:30
Penwythnosau a Gwyliau Banc - Ar Gau