Trawsnewid Addysg

Mae'r Cyngor wedi lansio Strategaeth newydd ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys 2020-2030

Mae'r strategaeth uchelgeisiol deng mlynedd i drawsnewid addysg ym Mhowys yn cynnwys gweledigaeth gryfach ac egwyddorion arweiniol ac yn nodi blaenoriaethau'r cyngor dros y deng mlynedd nesaf, a fydd yn canolbwyntio ar bedwar nod strategol:

  • gwella hawliau a phrofiadau dysgwyr
  • gwella hawliau a phrofiadau dysgwyr ôl-16
  • gwella mynediad at ddarpariaeth Gymraeg ar draws pob cyfnod allweddol
  • gwella'r ddarpariaeth i ddysgwyr ag anghenion addysgol arbennig / anghenion dysgu ychwanegol.

Mae'r strategaeth hefyd yn cynnwys ymrwymiad i raglen fuddsoddiad cyfalaf sylweddol i sicrhau fod gan ysgolion adeiladau ysbrydoledig, sy'n amgylcheddol gynaliadwy ac yn rhoi cyfleoedd i weithgareddau gan y gymuned ehangach.

Ymgynghoriadau Cyfredol

Ysgol Fabanod Mount Street, Ysgol Iau Mount Street ac Ysgol Cradoc G.G. - yn cau ar 15 Ebrill 2021

Ysgol Dyffryn Trannon - yn cau ar 15 Ebrill 2021

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu