gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Hysbysiad: Gweledigaeth ar gyfer y Dyfodol - rydym eisiau eich barn

Gwarchod y Cyhoedd Polisi Cydymffurfio a Gorfodaeth

7. Gwirio cydymffurfio

7.1     Lle bo'n briodol, bydd gwasanaethau'n defnyddio dull ar sail gwybodaeth o sicrhau bod eu hadnoddau wedi eu targedu'n fwyaf effeithiol. Defnyddir nifer o fframweithiau asesu risg ar draws meysydd gwaith y Cyngor i benderfynu pa mor aml y dylid gwirio cydymffurfio, fydd yn cynnwys archwiliadau ac ymweliadau eraill â safleoedd busnes, cymryd samplau, gwneud pryniannau prawf, ac yn y blaen.

7.2    Byddwn yn asesu cwynion i'r Gwasanaeth am ddiffyg cydymffurfio honedig ar sail pob achos unigol, gyda swyddog priodol yn cael eu dyrannu i ymchwilio / gweithredu ar y mater fel bo angen.

7.3    Ar ôl delio ag unrhyw ddiffyg cydymffurfio drwy roi cyngor, bydd y Gwasanaeth yn ôl-ddilyn i sicrhau bod y materion pryder wedi cael eu cywiro a'r busnes yn cydymffurfio'n llawn.

Lle bydd angen gwneud gwaith i gywiro'r sefyllfa, rhoddir esboniad o'r rhesymau a thros ba amser y mae'n rhaid cwblhau'r gwaith.