Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Grant Twf Busnes

Adfachu Arian Grant

Bydd cyllid yn cael ei atal a/neu, i'r graddau y mae taliad wedi'i wneud, bydd derbynnydd y grant yn ad-dalu cyllid naill ai'n gyfan gwbl neu'n rhannol, gan gynnwys os:

  1. a) bu gordaliad cyllid;
  2. b) yn ystod ei fywyd economaidd, bod y prosiect yn mynd trwy newid sylweddol a ddiffinnir fel un sy'n cael ei ddefnyddio at ddibenion heblaw'r rhai a nodir yn y cais, neu, yn cael perchennog newydd heb hysbysu Cyngor Sir Powys.

Y bywyd economaidd yw'r cyfnod hyd at 5 mlynedd o ddyddiad taliad olaf y grant a bydd angen ad-dalu'r cyllid fel a ganlyn:

O fewn 1 flwyddyn        Cyllid i'w ad-dalu'n llawn

O fewn 2 flynedd        80% o'r cyllid i'w ad-dalu

O fewn 3 blynedd        60% o'r cyllid i'w ad-dalu

O fewn 4 blynedd        40% o'r cyllid i'w ad-dalu

O fewn 5 mlynedd        20% o'r cyllid i'w ad-dalu

Ar ôl 5 mlynedd        Dim cyllid i'w ad-dalu

Y gofynion uchod yw'r gofynion ad-dalu lleiaf

Os na chaiff y swyddi eu creu a/neu eu diogelu, yna mae gan y Cyngor Sir yr hawl i adennill y grant yn rhannol neu'n llawn.

Rhaid ad-dalu'r grant yn llawn pan ofynnir am hynny os: -

  • canfyddir bod yr ymgeisydd wedi gwneud unrhyw gamliwio mewn cysylltiad â'r cais.
  • yw'r ymgeisydd wedi torri'r amod uchod.
  • nad yw'r asedau a'r eiddo (os yn berthnasol) yn cael eu hadfer yn llawn o fewn 12 mis i unrhyw ddigwyddiad sy'n arwain at golled neu ddifrod i'r eiddo.