SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Esbonio Trethi Busnes

Trethi Busnes yw'r ffordd y bydd busnesau a'r rhai sy'n defnyddio eiddo annomestig yn cyfrannu tuag at gostau gwasanaethau lleol.

Y Cyngor sy'n casglu trethi busnes ac yn ei anfon i lywodraeth ganolog sy'n ailddosbarthu'r arian nôl i gynghorau lleol yn ôl nifer y bobl sy'n byw yn yr ardal.  Yr arian hwn,  arian treth y cyngor a nawdd gan y llywodraeth sy'n talu am wasanaethau'r cyngor. 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu