Gwneud cais am fudd-daliadau

Apply for benefits

Mae yna ffordd y gallwn ni roi cymorth ariannol i chi i'ch helpu chi gyda threuliau byw o ddydd i ddydd a chostau penodol. Mae'n bosibl eich bod yn colli allan ar gymorth ariannol arall y mae gennych hawl iddo trwy fudd-daliadau lles. Gall y  cyfrifydd budd-daliadau eich helpu i wirio faint allech chi ei hawlio.

Cliciwch yma i weld mwy o dudalennau sydd ar gael yn Iaith Arwyddion Prydain.

 

Taliadau Budd-dal Tai Budd-dal Tai

Gostyngiad yn Nhreth y Cyngor Gostyngiad yn Nhreth y Cyngor

Gwneud cais am brydau ysgol am ddim yn unig Prydau Ysgol am ddim a help gyda dillad ysgol

Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn

Newid cyfeiriad ac amgylchiadau Newid cyfeiriad ac amgylchiadau (Budd-daliadau neu ddyfarniadau)

 

 

Cysylltiadau ar gyfer:

Ffôn: 01597 827462 (pob ardal)
E-bost Gogledd Powys: montawards@powys.gov.uk / Cyfeiriad: Neuadd Maldwyn, Ffordd Hafren, Y Trallwng, Powys, SY21 7AS
E-bost De Powys: breconawards@powys.gov.uk / Cyfeiriad: Neuadd Brycheiniog, Ffordd Cambrian, Aberhonddu, Powys, LD3 7HR
E-bost Canol Powys: radnorawards@powys.gov.uk / Cyfeiriad:  Y Gwalia, Ffordd Ithon, Llandrindod, Powys, LD1 6AA

Gallwch ofyn i ni eich ffonio chi

Mae apwyntiadau wyneb yn wyneb ar gael yn ein swyddfeydd yn Aberhonddu, Llandrindod, Y Trallwng ac Ystradgynlais.  I drefnu apwyntiad, galwch ni.

Rhowch sylwadau am dudalen yma


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu