SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Hyfforddiant Diogelu

Oherwydd pwysau ariannol, mae'n ddrwg gennym eich hysbysu na allwn ddarparu te a choffi yn y digwyddiadau hyfforddi yn ystod 2019-20, rydym yn eich cynghori i fynd â diodydd a phecyn bwyd gyda chi i ddigwyddiadau.

Diogelu a galluogi pobl i fyw yn rhydd o niwed, camdriniaeth ac esgeulustod. Datblygu sgiliau o amgylch y prif feysydd gan gynnwys prosesau, fframweithiau, asesiadau, peryglon a ffactorau amddiffyn. Gyda phwyslais ar bwysigrwydd rôl a chyfrifoldebau, dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth, hyder, gwerthoedd, parch, agweddau a hawliau.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu