Cynnig Gofal Plant Cymru

Coronafeirws (COVID-19)

Canllawiau i rieni ar Gynnig Gofal Plant Cymru: y coronafeirws | LLYW.CYMRU

Childcare Offer for Wales logoMae Llywodraeth Cymru yn cydnabod fod gofal plant fforddiadwy, sydd ar gael ac o fewn cyrraedd yn galluogi rhieni i weithio, gan gefnogi ei ymgyrch i feithrin twf economaidd, mynd i'r afael â thlodi a gostwng anghyfartaleddau.

Yma gallwch ddod o hyd i wybodaeth am yr oriau Gofal plant ychwanegol wedi'u hariannu ar gyfer teuluoedd cymwys.    

I gael rhagor o wybodaeth am dderbyniadau Addysg Blynyddoedd Cynnar sydd ar gael i bob plentyn 3 a 4 oed cliciwch yma i Ymgeisio ar gyfer Addysg Blynyddoedd Cynnar Cyn-Ysgol (3 a 4 oed).

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu