Cysylltu tu allan i oriau gwaith

Dim ond mewn amgylchiadau eithafol y dylech ddefnyddio'r rhif ffôn hwn.

Mae Llinell Ofal Powys yn cynnig Gwasanaeth y Tu Allan i Oriau ar ôl 5pm tan 8.30am ar ddyddiau o'r wythnos, bob dydd Sadwrn a dydd Sul ac yn ystod Gwyliau Banc.

Ar gyfer ymholiadau nad ydynt yn rhai brys, ewch i'n tudalen Pori trwy Wasanaethau i ddod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnoch.

01597 825275

0845 0544847

(gweld y wybodaeth am brisiau'r galwadau yma)

Trwy ffonio byddwch yn gallu siarad ag unrhyw un o'r gwasanaethau hyn os yw'ch galwad yn un brys.

Ffoniwch 999 mewn argyfwng.

Dywedwch wrth y teleffonydd pa wasanaeth brys sydd ei angen arnoch.

Sylwch: Byddwn yn ymwneud â galwadau nad ydynt wedi eu dosbarthu fel blaenoriaeth ar y bore cyntaf y bydd ein swyddfeydd yn ailagor ar ôl y penwythnos neu ar ôl Gwyliau Banc.

 

Rydym yn darparu'r Gwasanaethau canlynol:-


Facebook icon Dilynwch ni ar Facebook

Twitter icon Dilynwch ni ar Twitter 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu