HYSBYSIAD: Gweithredu'r tâl o £500 i weithwyr gofal
Darllen mwy

Tenantiaid

Ry'n ni'n credu ein bod yn gallu darparu gwell gwasanaethau trwy wrando arnoch chi fel tenantiaid Cyngor Sir Powys.  Ry'n ni wedi ymrwymo i roi cyfle i chi ddweud eich dweud o ran sut y bydd eich cartref yn cael ei reoli.

Helpwch ni i wella'r gwasanaeth trwy ymgysylltu â'n hymgynghoriadau [100KB] , mynychu ein digwyddiadau a'n cyfarfodydd tenantiaid. Byddwn yn cyhoeddi dyddiadau cyfarfodydd a digwyddiadau cyn gynted ag y byddant wedi'u trefnu.

Gallwch hefyd gofrestru i roi eich sylwadau fel rhan o'n Grwp Gwasanaethau Tai 100.

Dogfennau 

Llawlyfr Tenantiaid [9MB]

Cylchlythyr Tŷ Agored [5MB]

Ymgynghoriad ar Daliadau Gwasanaeth Cwestiynau Cyffredin [341KB]

Gwelliannau i'w tai gan denantiaid [136KB]

Codi Tâl am Wasanaethau - torri gwair a glanhau comunol (sgroliwch i lawr i weld y Gymraeg) [148KB]

Cais am ganiatâd i addasu'r adeilad - Nodiadau Cyfarwyddyd [72KB]
Diogelwch tân mewn mannau cymunol [93KB] Cylchlythyr Buddsoddi yn eich cartref [4MB]

 

Gwobrau Tenantiaid sy'n Werth y Byd

Mae Gwobrau Tenantiaid sy'n Werth y Byd wedi cael eu lansio i bwysleisio a dathlu'r gwahaniaeth positif mae tenantiaid tai Cyngor Sir Powys yn ei wneud o fewn eu cymuned leol.

Gallai'r gystadleuaeth weld tenantiaid yn cael eu gwobrwyo am fod yn gymdogion da, ymfalchïo yn eu cartrefi neu'u stadau o dai, gwneud gwaith gwirfoddol, neu am wneud mwy na sydd raid.

Gall y gwobrwyo fod ar gyfer tenant unigol neu gr?p o denantiaid gyda'i gilydd.

Gellir gwneud enwebiadau ar gyfer y gwobrwyon ar unrhyw adeg o'r flwyddyn gan gynghorwyr sir, staff tai neu denantiaid y cyngor.

Bydd enillwyr yn cael eu dewis bob yn ddeufis, gydag enillwyr unigol i dderbyn £50 mewn tocynnau rhodd, tra bydd enillwyr sy'n grwpiau yn derbyn £100 mewn tocynnau rhodd.

Am ffurflen enwebu, gan gynnwys y rheolau enwebu, cysylltwch â ni ar 01597 827464, anfonwch e-bost at engagement@powys.gov.uk neu lawrlwythwch y ffurflen  yma [397KB] .

 

 


Cyswllt

 

Eich sylwadau am ein tudalennau


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu