SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Tenantiaid

Ry'n ni'n credu ein bod yn gallu darparu gwell gwasanaethau trwy wrando arnoch chi fel tenantiaid Cyngor Sir Powys.  Ry'n ni wedi ymrwymo i roi cyfle i chi ddweud eich dweud o ran sut y bydd eich cartref yn cael ei reoli.

Helpwch ni i wella'r gwasanaeth trwy ymgysylltu â'n hymgynghoriadau [100KB] , mynychu ein digwyddiadau a'n cyfarfodydd tenantiaid. Byddwn yn cyhoeddi dyddiadau cyfarfodydd a digwyddiadau cyn gynted ag y byddant wedi'u trefnu.

Gallwch hefyd gofrestru i roi eich sylwadau fel rhan o'n Grwp Gwasanaethau Tai 100.

Dogfennau 

Llawlyfr Tenantiaid [9MB]

Cylchlythyr Tŷ Agored [2MB]

Ymgynghoriad ar Daliadau Gwasanaeth Cwestiynau Cyffredin [341KB]

Gwelliannau i'w tai gan denantiaid [136KB]

Codi Tâl am Wasanaethau - torri gwair a glanhau comunol (sgroliwch i lawr i weld y Gymraeg) [148KB]

Cais am ganiatâd i addasu'r adeilad - Nodiadau Cyfarwyddyd [72KB]
Diogelwch tân mewn mannau cymunol [93KB] Cylchlythyr Buddsoddi yn eich cartref [1MB]

 

Gwobrau Tenantiaid sy'n Werth y Byd

Mae Gwobrau Tenantiaid sy'n Werth y Byd wedi cael eu lansio i bwysleisio a dathlu'r gwahaniaeth positif mae tenantiaid tai Cyngor Sir Powys yn ei wneud o fewn eu cymuned leol.

Gallai'r gystadleuaeth weld tenantiaid yn cael eu gwobrwyo am fod yn gymdogion da, ymfalchïo yn eu cartrefi neu'u stadau o dai, gwneud gwaith gwirfoddol, neu am wneud mwy na sydd raid.

Gall y gwobrwyo fod ar gyfer tenant unigol neu gr?p o denantiaid gyda'i gilydd.

Gellir gwneud enwebiadau ar gyfer y gwobrwyon ar unrhyw adeg o'r flwyddyn gan gynghorwyr sir, staff tai neu denantiaid y cyngor.

Bydd enillwyr yn cael eu dewis bob yn ddeufis, gydag enillwyr unigol i dderbyn £50 mewn tocynnau rhodd, tra bydd enillwyr sy'n grwpiau yn derbyn £100 mewn tocynnau rhodd.

Am ffurflen enwebu, gan gynnwys y rheolau enwebu, cysylltwch â ni ar 01597 827464, anfonwch e-bost at engagement@powys.gov.uk neu lawrlwythwch y ffurflen  yma [397KB] .

 

 


Cyswllt

 

Eich sylwadau am ein tudalennau


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu