Cartref (Cymraeg)

Newyddion

Allai eich neuadd bentref neu ganolfan gymuned elwa o fuddsoddiad digidol?

Dyma wahoddiad i grwpiau sy'n gyfrifol am nifer o fannau cyfarfod Powys i wneud cais am grant a allai eu helpu i gynnig digwyddiadau digidol, yn ogystal â rhai wyneb yn wyneb.

Pythefnos Gofal Maeth

Mae'r Pythefnos Gofal Maeth hwn (9-22 Mai) yn dathlu'r gwahaniaeth y mae gofalwyr maeth wedi'i wneud i fywydau plant a phobl ifanc.

Parcio am ddim dros benwythnos hir y jiwbilî

Mae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi y bydd pobl yn gallu parcio am ddim ym meysydd parcio'r cyngor dros benwythnos pedwar diwrnod Jiwbilîi Platinwm y Frenhines.

Cyngor Sir Powys yn gwneud ymrwymiad i roi terfyn ar drais gan ddynion yn erbyn menywod

Mae cyflwyno cynllun i newid y diwylliannau sy'n arwain at gamdriniaeth a thrais, ymysg y camau gweithredu y mae Cyngor Sir Powys wedi ymrwymo iddynt i gael Achrediad Rhuban Gwyn.
Gweld y newyddion Newyddion

Coronafeirws (COVID19)

Y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf ar y coronafeirws gan Gyngor Sir Powys
Gweld y diweddariadauCoronafeirws (COVID19)