Toglo gwelededd dewislen symudol

Cysylltu tu allan i oriau gwaith

Dim ond mewn amgylchiadau eithafol y dylech ddefnyddio'r rhif ffôn hwn.

Gallwch roi gwybod am argyfwng y tu allan i oriau, gan gynnwys atgyweirio tai, ar ein gwefan Llesiant Delta www.llesiantdelta.org.uk 
Rhowch gymaint o wybodaeth â phosibl fel y gall cynghorwyr weithredu ar eich argyfwng heb unrhyw oedi. 
Dim ond os bydd angen y byddwn yn cysylltu â chi, a hynny er mwyn sicrhau y gellir cyfeirio adnoddau i rywle arall i helpu cwsmeriaid eraill sydd angen cymorth brys.

Mae Llinell Ofal Powys yn cynnig Gwasanaeth y Tu Allan i Oriau ar ôl 5pm tan 8.30am ar ddyddiau o'r wythnos, bob dydd Sadwrn a dydd Sul ac yn ystod Gwyliau Banc.

Ar gyfer ymholiadau nad ydynt yn rhai brys, ewch i'n tudalen Pori trwy Wasanaethau i ddod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnoch.

01597 825 275

0345 0544 847

Am fwy o fanylion: 

 (gweld y wybodaeth am brisiau'r galwadau yma)

Trwy ffonio byddwch yn gallu siarad ag unrhyw un o'r gwasanaethau hyn os yw'ch galwad yn un brys.

Ffoniwch 999 mewn argyfwng.

Dywedwch wrth y teleffonydd pa wasanaeth brys sydd ei angen arnoch.

Sylwch: Byddwn yn ymwneud â galwadau nad ydynt wedi eu dosbarthu fel blaenoriaeth ar y bore cyntaf y bydd ein swyddfeydd yn ailagor ar ôl y penwythnos neu ar ôl Gwyliau Banc.

 

Rydym yn darparu'r Gwasanaethau canlynol:-


Facebook icon
 Dilynwch ni ar Facebook

Twitter icon
 Dilynwch ni ar Twitter