Gwasanaethau Iechyd a Lles Emosiynol i Blant, Pobl Ifanc a Theuluoedd

Mae gwybod sut i siarad gyda'ch plentyn am eu hiechyd a'u lles emosiynol, ac adnabod yr arwyddion eu bod o bosibl yn poeni, yn bryderus neu dan bwysau yn gallu bod yn wirioneddol anodd.

Felly, dyma ychydig o arwyddion i chi gadw golwg amdanynt:

  • Hwyliau isel, tristwch, yn ddagreuol yn aml
  • Lleisio/dangos teimladau o anobaith a bod yn ddiymadferth
  • Croendenau, a diffyg goddefgarwch tuag at eraill
  • Diffyg mwynhad mewn pethau a oedd unwaith o ddiddordeb iddynt
  • Ynysu ac arwahanrwydd cymdeithasol cynyddol (gan gynnwys cymdeithasu ar-lein)
  • Patrymau cysgu sydd wedi'u haflonyddu

Gwybodaeth ar Gysylltiadau Canolog i Blant, Pobl Ifanc, Rhieni, Gofalwyr a Gweithwyr Proffesiynol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu