SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Treth y Cyngor: Pan fydd oedolyn wedi marw

Rydyn ni'n deall pa mor anodd yw hi pan fyddwch mewn profedigaeth. Mae angen i ni wybod pan fydd oedolyn ar eich aelwyd wedi marw, er mwyn i ni wneud yn siwr nad ydych yn talu ond y swm cywir o Dreth y Cyngor a dim rhagor.

Mae'n rhaid i chi hefyd  gofrestru'r farwolaeth ar wahan. 

Pan fydd oedolyn wedi marw a rhywun yn dal i fyw yn yr eiddo, mae angen i ni wybod pwy sydd wedi marw, a phwy sy'n delio â'r ystad. Mae angen i ni hefyd wybod yn enw pwy fydd biliau Treth y Cyngor o hynny allan.

Os mai un oedolyn yn unig sy'n dal i fyw yn y cartref, mae'n bosibl y bydd yn gymwys i gael gostyngiad unigolyn sengl.

Hawlio gostyngiad unigolyn sengl Council Tax: Single Person Discount Claim form

I sicrhau eich bod yn parhau i dalu'r swm cywir o Dreth y Cyngor a dim rhagor:

Gwiriwch ostyngiadau Treth y Cyngor

Rhowch wybod i'r Cyngor yma pan fydd oedolyn wedi marw Treth y Cyngor: Pan mae oedolyn wedi marw

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu