Budd-daliadau

Llinell gymorth benodol Covid-19 ar gyfer preswylwyr a busnesau Powys.
Rhif ffôn 01597 826345  Ar agor 9am-1pm.
Gwybodaeth am Grantiau a Gostyngiadau, Budd-daliadau a Gwobrau, Rheoli eich Arian a Chyngor am Ddyled, a chymorth a chefnogaeth arall.

Mae cymorth ariannol yn cael ei roi i fusnesau sy'n cael eu heffeithio gan gamau'r cyfnod atal byr.
Rydym yn aros am ganllawiau terfynol gan Lywodraeth Cymru o ran manylion y cynlluniau a fydd yn cael eu rhoi ar waith.  Lle bo modd, bydd taliadau'n cael eu gwneud yn awtomatig. Gofynnir i fusnesau Powys beidio â chysylltu â'r cyngor sir ar hyn o bryd ond i roi amser i ni weithio ar y trefniadau.  Bydd y wybodaeth yn cael ei chyhoeddi cyn gynted ag y bydd ar gael.

Rydym am dawelu meddyliau unrhyw breswylwyr sydd o bosibl dan bwysau ariannol o ganlyniad i'r achos COVID-19.  Mae manylion o'r help sydd ar gael ar hyn o bryd i breswylwyr sy'n wynebu anawsterau ariannol tymor byr neu hir i dalu eu treth y cyngor neu rent ar gael yma.

Mae hyn yn cynnwys sut y gallwch hawlio Gostyngiadau Treth y Cyngor a dolenni ar gyfer Credyd Cynhwysol lle gallwch ddod o hyd i gymorth gyda'ch rhent.

Croeso i'r dudalen Budd-daliadau a Dyfarniadau.  Yma, dylech ddod o hyd i'r holl wybodaeth angenrheidiol am ein gwasanaeth.

 

Sylwch o 23 Mawrth bydd y gwasanaeth treth y cyngor / trethi busnes a dyfarniadau ar gael i gymryd galwadau rhwng 9 am tan 1pm yn unig.  Ein nod yw cael digon o staff ar gael yn ystod yr oriau hyn i helpu i wella'r amser y mae'n cymryd i ateb galwadau.

Mae llawer o'n gwasanaethau bellach ar gael drwy ein ffurflenni ar-lein ar ein gwefan.

I osgoi ciwio i siarad â chynghorydd, byddem yn annog cwsmeriaid i ddefnyddio'r cyfleusterau ar-lein hyn lle bo modd.  Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi a diolch i chi am eich amynedd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu