gwelededd ddewislen symudol Toggle

Rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy

21st Century Schools

Y Rhaglen Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu (Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif gynt) yw rhaglen fuddsoddi tymor hir Llywodraeth Cymru ar gyfer ysgolion.

Mae amcanion y rhaglen yn cynnwys:

  • Trawsnewid amgylcheddau dysgu a phrofiad dysgwyr
  • Ateb y galw am lefydd mewn ysgolion
  • Gwella cyflwr ac addasrwydd yr ystâd addysg
  • Datblygu amgylcheddau dysgu cynaliadwy
  • Cefnogi'r gymuned

Mae'r dudalen hon yn rhoi gwybodaeth am y prosiectau sy'n cael eu datblygu ym Mhowys fel rhan o'r rhaglen hon, sy'n cael eu hariannu ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Sir Powys