1. Logio Mewn / Cofrestru
Newyddion a Digwyddiadau
Fe wnaeth dros 250 o rieni/gwarcheidwaid plant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol ymateb i holiadur diweddar gan Gyngor Sir Powys yn rhoi barn ar y gwasanaethau sy'n cael eu cynnig i'w plant a phobl ifanc.
Bydd gwaith i drawsnewid adeilad y cyngor yn Y Trallwng yn lety gofal ychwanegol i bobl Powys yn cael ei wneud mewn ffordd sensitif. Dyna'r neges gan Gyngor Sir Powys a'u partneriaid yn y prosiect, ClwydAlyn.
Mae tipio sbwriel ger fflatiau wedi costio £200 i breswylydd o Ystradgynlais wedi iddo gael ei ddirwyo gan Gyngor Sir Powys
Casglodd ysgolion o bob rhan o Bowys dros 3.3 tunnell o fatris wrth gystadlu mewn her ailgylchu
gweld mwy Newyddion a Digwyddiadau