Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Rhaglen Ysgolion y 21ain Ganrif

 

Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif 

Mewn ambell achos, mae angen cyllid cyfalaf er mwyn adeiladu neu uwchraddio ysgolion ym Mhowys. Weithiau, bydd yr arian yn cael ei sicrhau wrth i ddarpariaeth addysg yr ardal gael ei had-drefnu, ac weithiau mae arian ar gael ar gyfer prosiectau penodol heb i unrhyw ddarparpiaeth addysg gael ei had-drefnu.

Os daw'r arian trwy'r Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, bydd y prosiectau'n cael eu cydariannu gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Sir Powys, yn ogystal â budd-ddeiliaid eraill o bryd i'w gilydd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu