Rhaglen Ysgolion y 21ain Ganrif

21st Century Schools

Mae Rhaglen Addysg ac Ysgolion yr 21ain Ganrif Cyngor Sir Powys yn golygu rhaglen fuddsoddi gwerth £200m i ddarparu cyfleusterau addysgol a chymunedol newydd sbon ym Mhowys.   Prif nod y rhaglen yw:

  • lleihau nifer yr adeiladau ysgol sydd mewn cyflwr gwael
  • lleihau lleoedd gwag
  • lleihau costau rhedeg er mwyn gwneud yn fawr o'r adnoddau sydd ar gael i wella canlyniadau i ddysgwyr
  • mynd i'r afael â galw penodol am lefydd cyfrwng Cymraeg ac addysg ffydd.

Ariennir y rhaglen hon ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru a Chyngor Sir Powys.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu