SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ffioedd safonol y meysydd parcio

 

Meysydd parcio arhosiad byr

Car

 • Hyd at 1 Awr: £1.00
 • 1 - 2 Awr: £2.00

Y Gelli Gandryll - maes parcio Sgwâr y FarchnadAberhonddu - meysydd parcio Heol George, y Draphont Fewnol a Neuadd newydd y SirLlandrindod - maes parcio Middleton StreetTref-y-Clawdd - maes parcio Norton ArmsY Drenewydd - Maes parcio LadywellY Trallwng - maes parcio Severn Stars

 

Meysydd parcio arhosiad hir

Car

 • Hyd at 1 Awr: £1.00
 • 1 - 2 Awr: £2.00
 • 2 - 4 Awr: £3.00
 • Dros 4 Awr: £4.00
 • Dros Nos: £0.00

 

Cerbyd a thrêlar

 • Hyd at 1 Awr: £2.00
 • 1 - 2 Awr: £4.00
 • 2 - 4 Awr: £6.00
 • Dros 4 Awr: £8.00
 • Dros Nos: £0.00

 

Cerbydau nwyddau hyd at 3 thunnell

 • Hyd at 1 Awr: £1.00
 • 1 - 2 Awr: £2.00
 • 2 - 4 Awr: £3.00
 • Dros 4 Awr: £4.00
 • Dros Nos: £0.00

 

Cerbydau nwyddau >3 thunnell

 • Hyd at 1 Awr: £2.00
 • 1 - 2 Awr: £4.00
 • 2 - 4 Awr: £6.00
 • Dros 4 Awr: £8.00
 • Dros Nos: £0.00

Llanfair-ym-Muallt - meysydd parcio'r Smithfield a'r GroCrughywel - maes parcio Stryd BeaufortY Gelli Gandryll - maes parcio Oxford RoadAberhonddu - maes parcio'r promenâdTref-y-Clawdd - maes parcio Lôn y Lawnt FowlioRhaeadr Gwy - maes parcio Dark LaneY Drenewydd - meysydd parcio Lôn Gefn a'r GroY Trallwng - meysydd parcio Stryd Aberriw a Stryd yr EglwysLlanidloes - maes parcio Mount StreetMachynlleth - maes parcio Heol Maengwyn

 

Arhosiad Hir ar gyfer Ceir/Beiciau gyda thrêlar/carafan

Car / Beic Modur/Fan <3t

 • Hyd at 1 Awr: £1.00
 • 1 - 2 Awr: £2.00
 • 2 - 4 Awr: £3.00
 • Dros 4 Awr: £4.00
 • Dros Nos: £0.00

 

Cerbyd â Threlar / Carafan

 • Hyd at 1 Awr: £2.00
 • 1 - 2 Awr: £4.00
 • 2 - 4 Awr: £6.00
 • Dros 4 Awr: £8.00
 • Dros Nos: £0.00

Aberhonddu - meysydd parcio Ffordd Alexandra, Kensington, Heol Dinas, Heol allanol y Draphont a Heol y GamlasYstradgynlais - Heol Maes y Dre and Heol EglwysLlanandras - meysydd parcio Stryd Henffordd a'r Stryd Fawr

 

Maes Parcio Cyfnod Hir ar gyfer Ceir/Beiciau modur yn unig

Car / Beic Modur

 • Hyd at 1 Awr: £1.00
 • 1 - 2 Awr: £2.00
 • 2 - 4 Awr: £3.00
 • Dros 4 Awr: £4.00
 • Dros Nos: £0.00

Aberhonddu - meysydd parcio Ffordd Alexandra, Kensington, Heol Dinas, Heol allanol y Draphont a Heol y GamlasYstradgynlais - Heol Maes y Dre and Heol EglwysLlanandras - meysydd parcio Stryd Henffordd a'r Stryd Fawr|Llanandras - meysydd parcio Stryd Henffordd a'r Stryd Fawr

 

Arhosiad hir i Fysiau a Lorïau

Bws/Cerbyd Nwyddau

 • Fesul dydd: £8.00
 • Dros Nos: £2.00

Aberhonddu - Maes Parcio Ceir a Lorïau Heol y Gamlas

 

Mae manylion y ffioedd ac amodau parcio i'w gweld ar yr arwydd yn y maes parcio.

Cofiwch roi eich tocyn y tu mewn ar du blaen eich sgrin wynt.

Mae mannau parcio i'r anabl yn y rhan fwyaf o lefydd a gallwch barcio am ddim gyda Bathodyn Glas swyddogol.

 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu