Home (Welsh)

Coronafeirws (COVID19)

Y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf ar y coronafeirws gan Gyngor Sir Powys
Gweld y diweddariadauCoronafeirws (COVID19)

Newyddion

Rhagor o gymorth wedi'i gyhoeddi ar gyfer gweithwyr llawrydd Powys

Gall gweithwyr llawrydd Powys yn y sectorau diwylliannol a chreadigol sy'n parhau i wynebu caledi ariannol oherwydd Covid fod yn gymwys i gael rhagor o gymorth.

Ymunwch â Phanel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys fel aelod annibynnol

Mae Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys yn chwilio am ddau aelod i ymuno â'r panel i gefnogi a herio Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys

Ymgynghoriad estynedig ar y cynnig i gau Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llanbedr

Mae'r cyngor sir wedi dweud bod ymgynghoriad ar gynnig i gau ysgol gynradd yn ne Powys yn cael ei gynnal am gyfnod estynedig

Y Cabinet i ystyried trosglwyddo arian ar gyfer cyfleusterau addysg newydd

Fe allai gwaith ar ddatblygu cynlluniau ar gyfer pedwar cyfleuster addysg newydd ym Mhowys symud gam yn nes os bydd y Cabinet yn cymeradwyo cais i drosglwyddo cyllid, dywedodd y cyngor sir
Gweld y newyddion Newyddion