Home (Welsh)

Neges o gydymdeimlad ar farwolaeth Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin

Mae Cadeirydd Cyngor Sir Powys wedi ysgrifennu at Ei Mawrhydi y Frenhines yn mynegi tristwch y sir yn dilyn marwolaeth Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin.
Darllenwch y neges lawnNeges o gydymdeimlad ar farwolaeth Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin

Coronafeirws (COVID19)

Y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf ar y coronafeirws gan Gyngor Sir Powys
Gweld y diweddariadauCoronafeirws (COVID19)

Newyddion

Economi Powys yn ailagor i fusnes

Wedi misoedd o gyfnod clo llym, mae cyfyngiadau Covid ym Mhowys yn parhau i lacio ac mae hyn wedi arwain at newidiadau sylweddol dros y dyddiau diwethaf.

Ymgynghoriad yn dechrau ar gynnig i gau Ysgol Gynradd Sirol Llanfihangel Rhydieithon

Mae'r cyngor sir wedi dweud bod ymgynghoriad ar gynnig i gau ysgol gynradd yng nghanolbarth Powys wedi dechrau

Ymgynghoriad yn dechrau ar gynnig i gau Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Castell Caereinion

Mae'r cyngor sir wedi dweud bod ymgynghoriad ar gynnig i gau ysgol gynradd yng ngogledd Powys wedi dechrau

Y cyngor a Gofal a Thrwsio ym Mhowys yn cydweithio i fynd i'r afael â phroblemau syrthio yn y cartref.

Ydych chi'n cael trafferth mynd i fyny ac i lawr y grisiau, eistedd neu godi oddi ar y tŷ bach, defnyddio'r bath neu gawod neu fynd i mewn ac allan o'r tŷ yn ddiogel?
Gweld y newyddion Newyddion