RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cartref

Coronafeirws (COVID19)

Y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf ar y coronafeirws gan Gyngor Sir Powys
Gweld y diweddariadauCoronafeirws (COVID19)

Newyddion

Bargen Twf Canolbarth Cymru'n cyrraedd y camau datblygu olaf

Bydd Bargen Twf Canolbarth Cymru'n wynebu penderfyniad dyrys ar ddiwedd y mis pan fydd angen cymeradwyaeth i gyflwyno'r Achos Busnes Portffolio drafft i Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru

Y Cabinet i ystyried adroddiad ymgynghori ar Ysgol Llanfihangel Rhydieithon

Fe allai ysgol gynradd yng nghanol Powys gau os bydd y Cabinet yn rhoi sêl bendith i'r argymhelliad, dywedodd y Cyngor Sir

Nawr gallwch ailgylchu tiwbiau Pringles a phethau papur eraill gyda chaeadau metel yng Nghanolfannau Ailgylchu Powys

Mae Cyngor Sir Powys, mewn partneriaeth â'r Alliance for Beverage Cartons & the Environment (ACE UK), yn lansio gwasanaeth ailgylchu newydd ar gyfer eitemau papur gyda chaeadau metel, megis tiwbiau Pringles, siocled poeth, cnau a chynnyrch eraill.

Lansio platfform cynhwysiant newydd i blant ag anghenion dysgu ychwanegol

Mae platfform cynhwysiant newydd a fydd yn sicrhau bod dull ar y cyd o ddiwallu anghenion plant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol wedi'i lansio gan Gyngor Sir Powys
Gweld y newyddion Newyddion