RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cartref

Coronafeirws (COVID19)

Y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf ar y coronafeirws gan Gyngor Sir Powys
Gweld y diweddariadauCoronafeirws (COVID19)

Newyddion

Cyhoeddi hysbysiad statudol ar gynnig i gau ysgol

Bydd hysbysiad statudol yn cynnig cau ysgol gynradd fach yng nghanol Powys yn cael ei gyhoeddi ddechrau mis nesaf (Hydref), dywedodd y cyngor sir.

Ymestyn Ystafell Ffitrwydd Canolfan Chwaraeon Llanfair-ym-Muallt

Bydd gwaith i adnewyddu'r ystafell ffitrwydd mewn canolfan chwaraeon yng nghanol Powys yn dechrau'n gynnar fis nesaf.

Mae Cyngor Sir Powys yn gweithio â'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) i sicrhau bod busnesau'n gweithio i reoli trosglwyddiad COVID

Mae Cyngor Sir Powys yn parhau i weithio gyda'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE), i gynnal hapwiriadau ac archwiliadau ar bob math o fusnesau, ym mhob maes, i sicrhau eu bod yn gweithio'n ddiogel ar ôl i Gymru i gyd symud i rybudd lefel 0 o'r 7fed Awst. Gall pob busnes ac adeilad agor, gan gynnwys clybiau nos.

Llyn Llandrindod a Llyn Syfaddan bellach yn rhydd o algâu gwyrddlas

Yn dilyn canfod algâu gwyrddlas yn Llyn Llandrindod ym mis Awst 2021 ac yn Llyn Syfaddan, Llangors ym mis Mai 2021, mae samplu gan Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cadarnhau bod lefelau bellach wedi gostwng yn y ddau safle.
Gweld y newyddion Newyddion