RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cartref

Coronafeirws (COVID19)

Y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf ar y coronafeirws gan Gyngor Sir Powys
Gweld y diweddariadauCoronafeirws (COVID19)

Newyddion

Golau gwyrdd ar gyfer Canolfan Ragoriaeth Fyd-Eang ar gyfer Rheilffyrdd gwerth £150m

Mae cais cynllunio ar gyfer adeiladu cyfleuster profi rheilffyrdd o'r radd flaenaf ar y ffin rhwng Powys a Chastell-nedd Port Talbot wedi'i gymeradwyo'n amodol gan Bwyllgor Cynllunio Cyngor Sir Powys.

Cytundeb i ddargyfeirio llwybr yn dilyn trafodaethau cadarnhaol

Cyhoeddwyd bod trafodaethau cadarnhaol wedi'u cynnal gyda'r nod o ddatrys problemau cyn datblygu ysgol cyfrwng Cymraeg newydd yng ngogledd Powys.

Yn cydweithio i ddiogelu ein cefn gwlad a'n gwlad

Mae Ymgyrch Dawns Glaw, sy'n dasglu amlasiantaethol o arbenigwyr o asiantaethau allweddol ledled Cymru, wedi ailffurfio i leihau, a lle bo hynny'n bosibl, dileu effaith tanau glaswellt ledled Cymru.

Cyfle i ddweud eich dweud ar gynlluniau ar gyfer ysgol arbennig newydd

Bellach gallwch chi weld cynlluniau manwl ar gyfer ysgol arbennig newydd yng ngogledd Powys.
Gweld y newyddion Newyddion