Home (Welsh)

Coronafeirws (COVID19)

Y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf ar y coronafeirws gan Gyngor Sir Powys
Gweld y diweddariadauCoronafeirws (COVID19)

Newyddion

Ethol Cadeirydd newydd i Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys

Etholwyd y Cynghorydd Myfanwy Alexander yn Gadeirydd newydd Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys.

Cyngor yn canmol Gofalwyr Cysylltu Bywydau

Wrth ddathlu Wythnos Cysylltu Bywydau (14-20 Mehefin 2021), mae Cyngor Sir Powys wedi canmol gofalwyr ysbrydoledig Powys sy'n agor eu cartrefi i helpu pobl ifanc ac oedolion.

Dal i fod amser i gyflwyno cais am le Blynyddoedd Cynnar

Cyhoeddodd Cyngor Sir Powys bod dal i fod amser i rieni neu ofalwyr â phlant sydd i ddechrau darpariaeth cyn ysgol yn 2022 i gyflwyno cais

Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn bwrw ymlaen â chynlluniau ar gyfer Academi Iechyd a Gofal Powys

Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys yn bwrw ymlaen â chynlluniau ar gyfer academi iechyd a gofal newydd ar gyfer y sir.
Gweld y newyddion Newyddion