Home (Welsh)

Coronafeirws (COVID19)

Y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf ar y coronafeirws gan Gyngor Sir Powys
Gweld y diweddariadauCoronafeirws (COVID19)

Newyddion

Cynlluniau mynwent yn mynd yn eu blaenau'n dda

Mae cynlluniau gan Gyngor Sir Powys i ymestyn dwy fynwent yn y sir wedi cymryd camau pwysig ymlaen.

Hwb Cyllideb i ganolfan fawr yn y cymoedd i brofi rheilffyrdd yn cael croeso cynnes

Mae'r cyhoeddiad fod Llywodraeth y DU yn gwneud cyfraniad gwerth £30m i gyfleuster profi rheilffyrdd arfaethedig rhwng Castell-nedd Port Talbot a Phowys wedi cael croeso gan ddau gyngor yr ardal

Dechrau casglu gwastraff ailgylchu o'r ardd

Mae'r casgliadau gwastraff ailgylchu o'r ardd 2021 wedi dechrau gyda'r sticeri yn cael eu hanfon a biniau'n cael eu dosbarthu

Gwaith lledu llwybrau troed i ddigwydd yn Llandrindod

Bydd gwaith yn dechrau wythnos nesaf (8 Mawrth 2021) i ledu llwybrau troed mewn tref yng nghanol Powys fel rhan o'r fenter teithio llesol.
Gweld y newyddion Newyddion