SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Home (Welsh)

Coronafeirws (COVID19)

Y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf ar y coronafeirws gan Gyngor Sir Powys
Gweld y diweddariadauCoronafeirws (COVID19)

Newyddion

Busnesau - peidiwch â cholli'r cyfle am gymorth ariannol!

Mae busnesau Powys yn y sectorau lletygarwch, twristiaeth, hamdden a manwerthu yn cael eu hannog i wirio os ydynt yn gymwys i dderbyn grantiau i'w helpu drwy'r cyfyngiadau Covid presennol.

Dydd Santes Dwynwen... yr esgus perffaith i garu Powys

Mae trigolion ym Mhowys yn cael eu hannog i gefnogi a siopa'n lleol lle bynnag y bo modd ar y Dydd Santes Dwynwen hwn.

Y Cyngor yn cwblhau prosiect adeiladu ysgol arall

Adeilad ysgol newydd yw'r unfed prosiect ar ddeg o raglen fuddsoddi fawr Cyngor Sir Powys i gael ei gwblhau

Bywyd Teuluol newydd i Amy diolch i Cysylltu Bywydau

Mae Amy, sy'n chwech ar hugain oed, bellach yn byw fel rhan o deulu newydd ym Mhowys diolch i'w lleoliad Cysylltu Bywydau.
Gweld y newyddion Newyddion