Home (Welsh)

Coronafeirws (COVID19)

Y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf ar y coronafeirws gan Gyngor Sir Powys
Gweld y diweddariadauCoronafeirws (COVID19)

Newyddion

Ymgynghoriad estynedig ar y cynnig i gau Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llanbedr

Mae'r cyngor sir wedi dweud bod ymgynghoriad ar gynnig i gau ysgol gynradd yn ne Powys yn cael ei gynnal am gyfnod estynedig

Y Cabinet i ystyried trosglwyddo arian ar gyfer cyfleusterau addysg newydd

Fe allai gwaith ar ddatblygu cynlluniau ar gyfer pedwar cyfleuster addysg newydd ym Mhowys symud gam yn nes os bydd y Cabinet yn cymeradwyo cais i drosglwyddo cyllid, dywedodd y cyngor sir

Archifau Powys yn cael llawysgrif brin

Yn ddiweddar, mae Archifau Powys wedi prynu llawysgrif brin sy'n dogfennu tir a brynwyd yn Pennsylvania yn yr ail ganrif ar bymtheg.

Prosiect i ddod â 12 cartref arall i bobl hŷn yn Ystradgynlais

Mae cwmni adeiladu o Gymru wedi dechrau gweithio ar ailddatblygu ac ymestyn canolfan dai Pont Aur yn Ystradgynlais.
Gweld y newyddion Newyddion