gwelededd ddewislen symudol Toggle

Cartref (Cymraeg)

Beth fyddech chi'n hoffi ei wneud?

gweld mwy Beth fyddech chi'n hoffi ei wneud?

Ymlaen i:

gweld mwy Ymlaen i:

Newyddion

Datgelu rhaglen tai cyngor uchelgeisiol

Mae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi cynlluniau i fuddsoddi dros £159 miliwn fel rhan o raglen pum mlynedd, fydd yn golygu adeiladu cartrefi cyngor newydd a chyflawni gwelliannau i gartrefi presennol y cyngor

Adolygiad o wasanaethau'r gaeaf ar ffyrdd Powys

Bydd cynigion i ail-asesu'r ffordd y mae ffyrdd Powys yn cael eu gwasanaethu dros fisoeddd y gaeaf yn cael eu hystyried gan Gabinet Cyngor Sir Powys yn y cyfarfod wythnos nesaf (28 Mawrth)

Stryd yn Llanandras i aros yn unffordd yn dilyn treial llwyddiannus

Cyflwynwyd y stryd unffordd nôl ym Medi 2021 ar Stryd Henffordd Llanandras i helpu lleihau tagfeydd ac i'w wneud yn haws i gerddwyr a beicwyr gael mynediad at amwynderau lleol.

Partneriaeth Ranbarthol Cyfamod Sirol y Lluoedd Arfog yn ethol Cadeirydd newydd

Mae partneriaeth sy'n cefnogi cymuned Lluoedd Arfog y sir wedi ethol cadeirydd newydd
Gweld y newyddion Newyddion

Coronafeirws (COVID19)

Y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf ar y coronafeirws gan Gyngor Sir Powys
Gweld y diweddariadauCoronafeirws (COVID19)