HYSBYSIAD - rhybudd ynglŷn â Sgam Treth y Cyngor!

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cartref

Coronafeirws (COVID19)

Y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf ar y coronafeirws gan Gyngor Sir Powys
Gweld y diweddariadauCoronafeirws (COVID19)

Newyddion

Y Cyngor yn ceisio sylwadau ar gynlluniau addysg uchelgeisiol ar gyfer canol Powys

Mae'r Cyngor yn annog dysgwyr, rhieni, staff ysgolion a llywodraethwyr i ddweud eu dweud ar gynlluniau uchelgeisiol i drawsnewid addysg uwchradd yng nghanolbarth Powys.

Lansio Arolwg o'r Gyllideb

Gofynnwn i drigolion, busnesau a rhanddeiliaid eraill ar draws Powys rannu eu barn fel rhan o broses pennu cyllideb y Cyngor.

Rhaglen gymorth i ofalwyr pobl â dementia yn cael ei hargymell i'w defnyddio yng Nghymru

Mae rhaglen cymorth seicolegol i helpu i leihau iselder ymhlith gofalwyr pobl sydd â dementia wedi cael ei hargymell i'w defnyddio yng Nghymru.

Cyhoeddi canfyddiadau ymweliad monitro Estyn

"Mae Arweinwyr wedi gweithio'n dda gyda rhanddeiliaid a phartneriaid i wneud cynnydd da yn erbyn yr holl argymhellion" - dyna farn Estyn, arolygiaeth addysg Cymru yn dilyn ymweliad monitro gwasanaethau addysg Cyngor Sir Powys
Gweld y newyddion Newyddion