Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Ymyrraeth i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu

Cartref (Cymraeg)

Newyddion

Prinder staff yn parhau i rwystro casgliadau gwastraff ac ailgylchu

Mae'r argyfwng recriwtio cenedlaethol yn taro'r awdurdod lleol ar draws pob sector, ond y meysydd gwasanaeth rheng flaen, fel y casgliadau gwastraff ac ailgylchu wythnosol, sydd fwyaf amlwg i'n trigolion

Ambiwlans Awyr Cymru

Mae Arweinwyr Cyngor Sir Powys wedi mynegi eu pryder ynghylch y cynigion a allai arwain at gau canolfan Ambiwlans Awyr Cymru yn y Trallwng

Dysgwyr yn dathlu canlyniadau Lefel A a chymwysterau Lefel 3

Mae'r cyngor sir heddiw (dydd Iau 18 Awst) wedi llongyfarch dysgwyr Powys ar eu cyraeddiadau ar ôl derbyn canlyniadau Lefel A a chymwysterau Lefel 3

Dyfodol canol ein trefi

Bydd y cyfnod ymgynghori i edrych ar sut y gallwn wella mannau cyhoeddus yng nghanol trefi Aberhonddu a Chrughywel yn dechrau'r wythnos hon.
Gweld y newyddion Newyddion

Coronafeirws (COVID19)

Y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf ar y coronafeirws gan Gyngor Sir Powys
Gweld y diweddariadauCoronafeirws (COVID19)