gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Hysbysiad: Gweledigaeth ar gyfer y Dyfodol - rydym eisiau eich barn

Cartref (Cymraeg)

Dweud eich dweud ar ein Harolwg Cynllun Corfforaethol

Llenwch yr arolwgDweud eich dweud ar ein Harolwg Cynllun Corfforaethol

Beth fyddech chi'n hoffi ei wneud?

gweld mwy Beth fyddech chi'n hoffi ei wneud?

Ymlaen i:

gweld mwy Ymlaen i:

Newyddion

Anogir rhieni i roi'r gorau i ddefnyddio clustogau hunan-fwydo

Mae rhieni ym Mhowys sydd â chlustogau hunan-fwydo babanod yn cael eu hannog gan y cyngor sir i roi'r gorau i'w defnyddio a chael gwared arnynt yn ddiogel

Man cyswllt newydd i oedolion sydd am gael cymorth â cholli clyw

Mae gwasanaeth tecstio newydd i oedolion sy'n fyddar neu'n colli clyw erbyn hyn yn fyw.

Gwaith i ddechrau ar ail gam Llwybr Teithio Llesol Treowen

Bydd gwaith yn dechrau dydd Llun 5 Rhagfyr ar ail gam llwybr teithio llesol Treowen, Y Drenewydd.

Canolfan Addysg Cychwyn Newydd yn ehangu ei darpariaeth addysg

Cadarnhaodd y cyngor sir fod lleoliad addysg yn Aberhonddu wedi ehangu ei ddarpariaeth i helpu dysgwyr rhwng 6-11 oed oresgyn rhwystrau at ddysgu
Gweld y newyddion Newyddion

Coronafeirws (COVID19)

Y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf ar y coronafeirws gan Gyngor Sir Powys
Gweld y diweddariadauCoronafeirws (COVID19)