Cartref (Cymraeg)

Newyddion

Canolfan i Deuluoedd yn Y Trallwng i agor mis nesaf

Mae gwaith i adnewyddu safle ysgol fabanod Oldford yn Y Trallwng i greu Canolfan Integredig i Deuluoedd yn yr ardal wedi'i gwblhau yn awr.

Gwaith dichonoldeb yn dechrau ar sefydlu addysg cyfrwng Cymraeg yng nghanol Powys

Mae'r cyngor sir wedi dweud bod gwaith i ystyried y posibilrwydd o sefydlu addysg cyfrwng Cymraeg mewn lleoliad newydd yng nghanol Powys wedi dechrau

Cael dweud eich dweud ar gyfranogiad cyhoeddus

Mae Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 yn gofyn i bob awdurdod lleol baratoi Strategaeth Cyfranogiad Cyhoeddus sy'n dynodi sut y byddant yn annog pobl leol i gymryd rhan wrth wneud penderfyniadau.

Adolygu cynlluniau ariannol

Mae'r Cabinet wedi rhybuddio y bydd chwyddiant sy'n parhau i godi a chostau ynni cynyddol yn cael effaith mawr ar gynllunio ariannol Cyngor Sir Powys ar gyfer y flwyddyn hon a'r blynyddoedd i ddod.
Gweld y newyddion Newyddion

Coronafeirws (COVID19)

Y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf ar y coronafeirws gan Gyngor Sir Powys
Gweld y diweddariadauCoronafeirws (COVID19)