Toglo gwelededd dewislen symudol

Cartref (Cymraeg)

Beth fyddech chi'n hoffi ei wneud?

Gweld rhagor Beth fyddech chi'n hoffi ei wneud?

Ymlaen i:

Gweld rhagor Ymlaen i:

Newyddion

Wythnos Hinsawdd Cymru: Pwyntiau gwefru cerbydau trydan yn dod i bedwar maes parcio arall ym Mhowys

Bydd pwyntiau gwefru cyflym i wefru cerbydau trydan yn cael eu gosod mewn pedair cymuned arall ym Mhowys, wedi i'r cyngor sir sicrhau cyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru.

Wythnos Hinsawdd Cymru: Mae adnewyddu goleuadau stryd yn lleihau'r defnydd o ynni

Mae prosiect sy'n ceisio lleihau faint o ynni sydd angen I bweru goleuadai stryd Powys ar y trywydd iawn gyda mwy na chwarter yr arbedion arfaethedig eisoes wedi'u gwned.

Wythnos Hinsawdd Cymru: Cadarnhau ffigurau ailgylchu Powys

Mae data diweddaraf a gyhoeddwyd gan Ystadegau Cymru yn ystod Wythnos Hinsawdd Cymru 2023 yn cadarnhau fod Powys unwaith yn rhagor wedi rhagori ar darged ailgylchu statudol Llywodraeth Cymru sef 64%, gyda chyfradd ailgylchu ledled y sir o 68.1% ar gyfer 2022/23.

Casgliadau ailgylchu a gwastraff y Nadolig 2023

Cadarnhawyd y dyddiau casglu newydd ar gyfer casglu gwastraff ac ailgylchu dros gyfnod y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd.
Gweld y newyddion Newyddion

Coronafeirws (COVID19)

Y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf ar y coronafeirws gan Gyngor Sir Powys
Gweld y diweddariadauCoronafeirws (COVID19)