HYSBYSIAD - rhybudd ynglŷn â Sgam Treth y Cyngor!

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cartref

Coronafeirws (COVID19)

Y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf ar y coronafeirws gan Gyngor Sir Powys
Gweld y diweddariadauCoronafeirws (COVID19)

Newyddion

Y Cabinet i drafod adroddiad ymgynghori ar ysgolion Aberhonddu

Mae'n bosibl y bydd cynlluniau i greu ysgol gynradd newydd sbon yn ne Powys trwy uno tair o ysgolion presennol yn cael sêl bendith os bydd y Cabinet yn derbyn yr argymhelliad, dyna gyhoeddodd y cyngor sir

Canolfan Profi Asymptomatig yn y Ffair Aeaf yn helpu i gadw Powys yn ddiogel

Cafodd dros 7,500 o becynnau prawf llif unffordd cyflym eu dosbarthu o'r ganolfan brofi asymptomatig a sefydlwyd i brofi ymwelwyr a fynychodd y Ffair Aeaf eleni nad oedd ganddynt bàs Covid, meddai'r cyngor sir

Mwy o fyfyrwyr Academi Iechyd a Gofal Powys i dderbyn lleoliadau gwaith

Mae ail don o fyfyrwyr i'w recriwtio i Academi Iechyd a Gofal newydd Powys wedi dechrau eu lleoliadau gwaith, gan gefnogi gwasanaethau ysbyty yn Llandrindod, Ystradgynlais, Y Drenewydd ac Aberhonddu.

Y Cyngor yn ceisio sylwadau ar gynlluniau addysg uchelgeisiol ar gyfer canol Powys

Mae'r Cyngor yn annog dysgwyr, rhieni, staff ysgolion a llywodraethwyr i ddweud eu dweud ar gynlluniau uchelgeisiol i drawsnewid addysg uwchradd yng nghanolbarth Powys.
Gweld y newyddion Newyddion