Toglo gwelededd dewislen symudol

Cartref (Cymraeg)

Beth fyddech chi'n hoffi ei wneud?

Gweld rhagor Beth fyddech chi'n hoffi ei wneud?

Ymlaen i:

Gweld rhagor Ymlaen i:

Newyddion

Gwaith ar y gweill i ddod â band eang cyflymach i gymunedau gwledig Powys

Mae'r gwaith wedi dechrau i ddod â band eang cyflym a dibynadwy i rai o rannau mwyaf anghysbell Powys ar ôl i'r cyngor sir ddyfarnu contract i Grŵp BT.

Annog trigolion Powys i ailgylchu deunyddiau pecynnu metel

Mae Cyngor Sir Powys wedi cyflwyno ymgyrch newydd i hyrwyddo ailgylchu deunyddiau pecynnu metel. Mewn ymdrech i wella cyfraddau ailgylchu ochr y ffordd, mae aelwydydd ledled y sir yn cael eu hannog i ailgylchu deunyddiau pecynnu metel gan gynnwys caniau bwyd a diod, ffoil alwminiwm a dysglau ffoil, yn ogystal ag erosolau gwag a chaeadau poteli metel.

Lansio Prosiect Mapio Symudol sy'n Arloesol i Nodi 'Mannau Gwan Symudol' yng Nghanolbarth Cymru

Mae Tyfu Canolbarth Cymru wedi cychwyn prosiect mapio symudol arloesol i wella seilwaith digidol yng Nghanolbarth Cymru

Ei gwneud yn haws tyfu llysiau a ffrwythau yn fasnachol ym Mhowys

Mae canllawiau cynllunio newydd wedi'u cyflwyno ym Mhowys gyda'r nod o'i gwneud hi'n haws sefydlu gerddi marchnad neu dyddynnod yn y sir.
Gweld y newyddion Newyddion