gwelededd ddewislen symudol Toggle

Cartref (Cymraeg)

Beth fyddech chi'n hoffi ei wneud?

gweld mwy Beth fyddech chi'n hoffi ei wneud?

Ymlaen i:

gweld mwy Ymlaen i:

Newyddion

Arolwg Llyfrgell Machynlleth

Mae trigolion Machynlleth a Bro Ddyfi yn cael eu hannog i roi eu barn am y posibilrwydd o adleoli Llyfrgell Machynlleth unwaith y bydd ysgol newydd sbon y dref wedi'i hadeiladu

Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd Powys yn gofyn i drigolion 'Trochi mewn Darllen' i elwa o fuddion llesiant dros y gaeaf eleni

Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd Powys ar y cyd â'r elusen genedlaethol The Reading Agency yn hyrwyddo'r cysylltiad rhwng darllen yn rheolaidd a gwell canlyniadau iechyd dros y gaeaf eleni.

Cwrs cymorth cyntaf brys am ddim ar gyfer beicwyr modur Powys

Cwrs cymorth cyntaf brys am ddim yw Biker Down! Cymru ar gyfer Beicwyr modur sydd am ehangu eu gwybodaeth ac ymestyn eu profiad wrth ddelio gyda digwyddiadau neu wrthdrawiadau lle mae angen cymorth cyntaf ar ochr y ffordd efallai.

Gwnewch ailgylchu'n un o'ch addunedau Blwyddyn Newydd

Bwyta'n iach, cadw'n heini, darllen mwy o lyfrau ... beth bynnag rydych yn mynd i'r afael â fe'r mis Ionawr hwn, rydym hefyd yn gofyn i chi ychwanegu 'ailgylchu' at eich rhestr o addunedau Blwyddyn Newydd.
Gweld y newyddion Newyddion

Coronafeirws (COVID19)

Y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf ar y coronafeirws gan Gyngor Sir Powys
Gweld y diweddariadauCoronafeirws (COVID19)