Toglo gwelededd dewislen symudol

Cartref (Cymraeg)

Beth fyddech chi'n hoffi ei wneud?

Gweld rhagor Beth fyddech chi'n hoffi ei wneud?

Ymlaen i:

Gweld rhagor Ymlaen i:

Newyddion

Cais i drigolion helpu'r cyngor i ddod o hyd i bobl sy'n cysgu ar y stryd ym Mhowys

Mae cais wedi cael ei wneud gan y cyngor am help gan drigolion Powys i ddod o hyd i unrhyw un a allai fod yn cysgu ar y stryd yn y sir fel y gellir rhoi cymorth a chefnogaeth iddynt

Cyfle i drigolion pedair cymuned gael band eang gwibgyswllt

Mae'r cyngor sir wedi croesawu'r cyfle i fwy na 1,300 eiddo mewn pedair cymuned ym Mhowys gael mynediad at fand eang gwibgyswllt.

Sefydlu mynwent newydd y cyngor sir ym Machynlleth

Sefydlwyd mynwent newydd yng ngogledd Powys trwy gydweithio rhwng y cyngor sir a chyngor tref

Hwb i 11 o fanciau bwyd Powys

Mae un ar ddeg o fanciau bwyd ledled Powys wedi elwa o'r rownd ddiweddaraf o grantiau Cymorth Bwyd Uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru.
Gweld y newyddion Newyddion

Coronafeirws (COVID19)

Y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf ar y coronafeirws gan Gyngor Sir Powys
Gweld y diweddariadauCoronafeirws (COVID19)