Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

Cartref (Cymraeg)

Newyddion

Sicrhau cyllid ar gyfer gwelliannau pellach i deithio llesol yn y sir

Mae Cyngor Sir Powys wedi sicrhau cyllid pellach gan Lywodraeth Cymru i ymestyn a gwella llwybrau teithio y sir.

Trefniadau Gweithredol Dros Dro

Mae trefniadau rheoli gweithredol newydd dros dro'n cael eu cyflwyno gan Gyngor Sir Powys yn dilyn ymadawiad Cyfarwyddwr Gweithredol

Hoff weithiau celf Cymru ar daith drwy'r genedl

Bydd detholiad o hoff ddarnau celf y genedl yn cyrraedd Aberhonddu cyn bo hir fel rhan o brosiect Celf ar y Cyd Ar Daith, menter i rannu'r casgliad celf cenedlaethol â chymunedau ac orielau ar draws y wlad

Lansio prif wobrau'r sir i gydnabod busnesau gorau Powys

Rydym yn chwilio am y cwmniau, mentrau cymdeithasol ac elusennau gorau ym Mhowys yn dilyn lansio gwobrau busnes blynyddol y sir
Gweld y newyddion Newyddion

Coronafeirws (COVID19)

Y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf ar y coronafeirws gan Gyngor Sir Powys
Gweld y diweddariadauCoronafeirws (COVID19)