Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Cartref (Cymraeg)

Beth fyddech chi'n hoffi ei wneud?

Gweld rhagor Beth fyddech chi'n hoffi ei wneud?

Ymlaen i:

Gweld rhagor Ymlaen i:

Newyddion

Cabinet yn cymeradwyo newid yn y ddarpariaeth iaith ar gyfer Ysgol Bro Caereinion

Caiff cynlluniau, sy'n torri tir newydd i symud ysgol bob oed ar hyd y continwwm ieithyddol, fel ei bod yn dyfod i fod yn ysgol cyfrwng Cymraeg yn y pen draw, eu rhoi ar waith ar ôl i Gabinet Cyngor Sir Powys roi sêl bendith i'r cynlluniau, dywedodd Cyngor Sir Powys

Eisteddfod yr Urdd Maldwyn 2024 yn dechrau

Mae Eisteddfod yr Urdd Maldwyn 2024 wedi dechrau o'r diwedd ac mae Powys gyfan yn falch iawn o groesawu plant, pobl ifanc, teuluoedd a ffrindiau o bob cwr o Gymru i Feifod

Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn hybu arloesedd a mentrau cymdeithasol yng Nghanolbarth Cymru

Mae arian o Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU wedi'i ddyfarnu i saith prosiect rhanbarthol nodedig yng Nghanolbarth Cymru, gan sbarduno datblygu economaidd ac entrepreneuriaeth gymdeithasol yn y rhanbarth.

Cyfanswm o £143,000 o gymorth Grantiau Twf yn helpu 13 cwmni o Bowys

Cafodd 13 o gwmnïau o Bowys eu helpu i ehangu neu sicrhau eu dyfodol yn ystod y chwe mis diwethaf diolch i Grantiau Twf gan y cyngor sir.
Gweld y newyddion Newyddion