Cartref (Cymraeg)

Newyddion

Ffair Swyddi De Powys

Bydd cyfle i drigolion sy'n byw yn ne'r sir ac yn chwilio am waith ddod i Ffair Swyddi De Powys yn Aberhonddu, dydd Mercher 25 Mai rhwng 9.30am - 1 pm. Yno bydd cyfle i gwrdd â nifer o ddarpar gyflogwyr a fydd yn dangos unrhyw swyddi gwag sydd ganddynt a chyfloedd am yrfa.

Allai eich neuadd bentref neu ganolfan gymuned elwa o fuddsoddiad digidol?

Dyma wahoddiad i grwpiau sy'n gyfrifol am nifer o fannau cyfarfod Powys i wneud cais am grant a allai eu helpu i gynnig digwyddiadau digidol, yn ogystal â rhai wyneb yn wyneb.

Pythefnos Gofal Maeth

Mae'r Pythefnos Gofal Maeth hwn (9-22 Mai) yn dathlu'r gwahaniaeth y mae gofalwyr maeth wedi'i wneud i fywydau plant a phobl ifanc.

Parcio am ddim dros benwythnos hir y jiwbilî

Mae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi y bydd pobl yn gallu parcio am ddim ym meysydd parcio'r cyngor dros benwythnos pedwar diwrnod Jiwbilîi Platinwm y Frenhines.
Gweld y newyddion Newyddion

Coronafeirws (COVID19)

Y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf ar y coronafeirws gan Gyngor Sir Powys
Gweld y diweddariadauCoronafeirws (COVID19)