EWCH YN WYRDD gyda bilio di-bapur ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cartref

Coronafeirws (COVID19)

Y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf ar y coronafeirws gan Gyngor Sir Powys
Gweld y diweddariadauCoronafeirws (COVID19)

Newyddion

Cyhoeddi hysbysiad statudol ar gynnig i gau ysgol

Mae hysbysiad statudol yn cynnig cau ysgol gynradd fach yng nghanol Powys wedi cael ei gyhoeddi, dywedodd y cyngor sir

Gwaith i ddechrau ar Barc Busnes Aber-miwl

Mae Cyngor Sir Powys wedi cadarnhau y bydd cynlluniau ar gyfer parc busnes newydd yng ngogledd Powys yn cael eu gwireddu yn fuan, wrth i waith ddechrau ar y safle o wythnos nesaf ymlaen.

Mae'n DDYCHRYNLLYD faint o bwmpenni sy'n gorffen yn y bin bob blwyddyn!

Gyda chalan gaeaf ar y gorwel, rydym yn annog pobl Powys i sicrhau na fydd eu pwmpenni'n dod i ddiwedd dychrynllyd trwy gael ei daflu gyda gweddill y sbwriel.

Ymuno â sesiwn taro heibio rhithiol i dendro am waith ar dai cyngor

Mae gwahoddiad i gontractwyr a fyddai'n dymuno cael eu hystyried i weithio ar dai cyngor ym Mhowys, ymuno â sesiwn taro heibio rhithiol wythnos nesaf.
Gweld y newyddion Newyddion