Toglo gwelededd dewislen symudol

Cartref (Cymraeg)

Beth fyddech chi'n hoffi ei wneud?

Gweld rhagor Beth fyddech chi'n hoffi ei wneud?

Ymlaen i:

Gweld rhagor Ymlaen i:

Newyddion

Adolygiad hamdden bron â chael ei gwblhau

Mae adolygiad o'r ddarpariaeth hamdden ym Mhowys bron â chael ei gwblhau, meddai'r cyngor sir

Dyfarnu £1m i brosiectau peilot technoleg ddi-wifr uwch

Dyfarnwyd £1m i Ranbarth Arloesi Di-wifr Partneriaeth Afon Hafren i brosiectau i wneud y mwyaf o'r ddefnydd o arloesi digidol cyfredol a'r rhai sy'n cael eu datblygu.

Gwelliannau i'r Gwasanaeth Maethu

Mae Cynghorwyr wedi cymeradwyo buddsoddiad sylweddol yn y gwasanaeth maethu ym Mhowys er mwyn helpu recriwtio, cefnogi a hyfforddi rhagor o ofalwyr maeth.

Gweithio ar y cyd er mwyn cadw strydoedd Aberhonddu yn lân

Wrth weithio ar y cyd, mae Cyngor Tref Aberhonddu a Chyngor Sir Powys yn gwneud yn siŵr fod y 'sgubwr ffordd trydanol bach yn Aberhonddu yn cadw'n brysur wrth iddo lanhau a thacluso'r dref.
Gweld y newyddion Newyddion