EWCH YN WYRDD gyda bilio di-bapur ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cartref

Coronafeirws (COVID19)

Y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf ar y coronafeirws gan Gyngor Sir Powys
Gweld y diweddariadauCoronafeirws (COVID19)

Newyddion

Y Cyngor yn egluro sefyllfa'r farchnad gofal cartref ym Mhowys

Mae dogfen i helpu rhoi cipolwg ar y farchnad gofal cartref i oedolion yn y sir ar gyfer darparwyr gofal a phobl sy'n byw ym Mhowys wedi cael ei chyhoeddi gan y cyngor.

Diweddariad am y cynnig ar gyfer ysgolion Aberhonddu

Mae Gweinidogion Cymru wedi rhoi estyniad o ddeuddeg wythnos i Gyngor Sir Powys i ystyried cynigion i greu ysgol gynradd newydd yn Aberhonddu

Cyhoeddi hysbysiad statudol ar gynnig i gau ysgol

Mae hysbysiad statudol yn cynnig cau ysgol gynradd fach yng nghanol Powys wedi cael ei gyhoeddi, dywedodd y cyngor sir

Gwaith i ddechrau ar Barc Busnes Aber-miwl

Mae Cyngor Sir Powys wedi cadarnhau y bydd cynlluniau ar gyfer parc busnes newydd yng ngogledd Powys yn cael eu gwireddu yn fuan, wrth i waith ddechrau ar y safle o wythnos nesaf ymlaen.
Gweld y newyddion Newyddion