Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Ymyrraeth i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu

Cartref (Cymraeg)

Newyddion

Ailagor canolfannau dydd Powys yn raddol

Mae gwaith ar fynd i ailagor yn raddol rhai o ganolfannau dydd y sir, meddai'r cyngor sir.

Cadeirydd ac is-gadeiryddion yn cael eu hethol i Fwrdd Partneriaeth Ranbarthol Powys

Etholwyd Carl Cooper yn Gadeirydd Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Powys (RPB).

Cabinet yn ystyried adroddiad perfformiad

Mae'r Cabinet wedi clywed bod perfformiad Cyngor Sir Powys yn ystod chwarter cyntaf 2022/23 wedi bod yn bositif i raddau helaeth er gwaethaf amgylchiadau heriol.

Angen barn ar fesurau diogelwch oedd ar waith yn ystod wythnos Sioe Frenhinol Cymru

Lansiwyd arolwg am y mesurau diogelwch a oedd ar waith yn ystod Sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd eleni.
Gweld y newyddion Newyddion

Coronafeirws (COVID19)

Y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf ar y coronafeirws gan Gyngor Sir Powys
Gweld y diweddariadauCoronafeirws (COVID19)