Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Cartref (Cymraeg)

Beth fyddech chi'n hoffi ei wneud?

Gweld rhagor Beth fyddech chi'n hoffi ei wneud?

Ymlaen i:

Gweld rhagor Ymlaen i:

Newyddion

Troseddau iechyd anifeiliaid yn costio £13,000 i ddyn o Bowys

Mae cyfres o droseddau iechyd anifeiliaid, gan gynnwys achosi dioddefaint dianghenraid i anifail, wedi costio £13,000 i ddyn o ogledd Powys, ar ôl iddo gael ei erlyn gan y cyngor sir

Sefydliadau'r celfyddydau i rannu grant o £675,000 gan y Gronfa Ffyniant Gyffredin

Bydd deg sefydliad yn elwa o raglen ariannu grant gwerth £675,000 a grewyd i gefnogi'r celfyddydau a'r diwydiannau creadigol, meddai'r cyngor sir

Partneriaeth Gororau Ymlaen yn llunio cynigion am y dyfodol

Mae Partneriaeth Gororau Ymlaen wedi symud yn gyflym ers ei lansio ym mis Tachwedd 2023

Penodi Cadeirydd newydd ar gyfer Cyngor Sir Powys

Mae cynghorydd sir o Meifod wedi ei benodi yn Gadeirydd newydd Cyngor Sir Powys
Gweld y newyddion Newyddion