Cartref (Cymraeg)

Newyddion

Grantiau er mwyn creu gwarchodfeydd natur ym Mhowys

Mae gwahoddiad i grwpiau cymunedol, sefydliadau gwirfoddol, elusennau, ysgolion a sefydliadau eraill i wneud cais am arian grant i greu mannau natur yn yr ardal leol.

Gwobrau Gwaith Diogelu yn cydnabod ymroddiad gweithwyr diogelu proffesiynol

Cafodd ymroddiad, cadernid a gwaith caled ein gweithwyr diogelu proffesiynol ei gydnabod fel rhan o seremoni wobrwyo ranbarthol.

Ailgylchu fel arfer dros benwythnos y jiwbilî

Ni fydd gwyliau banc y Jiwbilî'n effeithio o gwbl ar wasanaeth ailgylchu a chasglu sbwriel, gyda'r gwaith yn mynd yn ei flaen fel arfer ar ddydd Iau 2ail a dydd Gwener 3ydd Mehefin.

Dweud eich dweud ar ddatblygu hybiau cymunedol yn llyfrgelloedd Powys

Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd Powys yn cynnal ymchwil ar sut y byddai'n bosibl helpu trigolion i ddefnyddio technoleg a gwasanaethau digidol, trwy ddatblygu hybiau cymunedol a fyddai'n cynnig cymorth a lle i weithio o bell.
Gweld y newyddion Newyddion

Coronafeirws (COVID19)

Y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf ar y coronafeirws gan Gyngor Sir Powys
Gweld y diweddariadauCoronafeirws (COVID19)