HYSBYSIAD - Allwch chi helpu mewn Argyfwng gofal?

Read more about Gweld rhybudd llawn

Cartref

Coronafeirws (COVID19)

Y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf ar y coronafeirws gan Gyngor Sir Powys
Gweld y diweddariadauCoronafeirws (COVID19)

Newyddion

Profion COVID-19 ar gael yn fuan i'w casglu o Ganolfannau Freedom Leisure

Mae nifer y mannau casglu pecynnau profion llif unffordd cyflym ar draws Powys yn ehangu, meddai'r cyngor sir.

Rhai dyddiau ar ôl i roi barn ar gynlluniau addysg uchelgeisiol canolbarth Powys

Ychydig ddyddiau sydd ar ôl i ddysgwyr, rhieni, staff ysgolion a llywodraethwyr ddweud eu dweud ar gynlluniau uchelgeisiol i drawsnewid addysg uwchradd yng nghanolbarth Powys, meddai'r cyngor sir

Cysylltiad â band eang gwibgyswllt yn dechrau mewn dwy gymuned wledig ym Mhowys

Mae prosiectau band eang cymunedol yn Llan-gors, Pennorth a Llanywern ac yn Llangynidr wedi cyrraedd y cam lle mae ffibrau gwibgyswllt yn cael eu cysylltu â'r eiddo yn y cymunedau hynny.

Prosiect Cartrefi o Bren Lleol yn ennill tair gwobr

Mae prosiect arloesol sy'n cael ei arwain gan y cyngor, ac a gynlluniwyd i annog mwy o ddefnydd o bren o Gymru yn y diwydiant adeiladu, wedi ennill tair gwobr o fri
Gweld y newyddion Newyddion