Hysbysiad: Nid yw ein llinellau ffôn yn gweithio ar hyn o bryd ac rydym yn gweithio i geisio eu hadfer cynted ag y medrwn.
Darllen mwy

Newyddion

 

   Llinell Newyddion Powys
       

 

Dilynwch Ni

Facebook Icon DescriptionFacebook
Twitter Icon DescriptionTwitter
Youtube imageYoutube
Mae gan ddarpar ymgeiswyr ar gyfer etholiadau mewn dwy ward yng Nghyngor Sir Powys hyd at ddydd Gwener nesaf, 27ain Medi i gofrestru eu henwebiadau
Bydd newidiadau cael eu cyflwyno i fenter nofio am ddim Chwaraeon Cymru o ganlyniad i leihau'r arian a dderbynnir gan Lywodraeth Cymru, meddai Cyngor Sir Powys
Gallai rieni gael y cyfle i roi eu barn ar gynigion i gyfuno dwy ysgol gynradd yn y Drenewydd fel rhan o gynlluniau cyffrous i fuddsoddi mewn cyfleusterau newydd yn y dref
Mae Cyngor Sir Powys wedi dweud y bydd pecyn tendr i gwblhau ysgol gynradd newydd yn y Trallwng yn cael ei gyhoeddi ddiwedd y mis hwn (Medi)
Bydd Cabinet Cyngor Sir Powys yn clywed bod angen trawsnewid addysg Ôl-16 ar frys i ddarparu gwasanaeth cynaliadwy o safon uchel i ddysgwyr y dyfodol
Mae'r cyngor sir wedi addo y bydd canfyddiadau arolwg Estyn o Awdurdod Addysg Powys yn cael eu defnyddio i gryfhau'r gwasanaeth ac i wella canlyniadau ar gyfer dysgwyr y sir
Mae un o breswylwyr y Drenewydd wedi cael dirwy o £200 gan Gyngor Sir Powys am ddympio sbwriel mewn lôn yn y dref
Mae sesiwn galw heibio yn cael ei chynnal yn Nhref-y-clawdd ar ddiwedd y mis hwn ar gyfer pobl sydd â diddordeb mewn swydd werth chweil yn y maes gofal.
Mae'r cyngor sir wedi agor yn swyddogol cyfnewidfa drafnidiaeth benodol yn un o drefi canol Powys
Mae Arweinydd Cyngor Sir Powys wedi datgan fod sylwadau gan y Grŵp Gwyrdd - Democratiaid Rhyddfrydol Cymru Powys am gyllid yr UE yn "ddi-fudd a diangen"

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu