Hysbysiad: Cyngor llifogydd
Darllen mwy

Newyddion

 

   Llinell Newyddion Powys
       

 

Dilynwch Ni

Facebook Icon DescriptionFacebook
Twitter Icon DescriptionTwitter
Youtube imageYoutube
Mae Cynllun Gwella Cwsmeriaid yn Gyntaf newydd yn cael ei lansio gan Gyngor Sir Powys i wella boddhad gyda'r gwasanaethau sy'n cael eu cynnig i 5,300 o denantiaid y cyngor
Mae'r cyngor sir wedi cadarnhau y bydd ysgol uwchradd newydd yn ne Powys nawr yn agor ym mis Rhagfyr
Mae pwysau parhaus ar wariant cyhoeddus yn golygu bod Cyngor Sir Powys yn wynebu toriadau o hyd at £13m y flwyddyn nesaf os ydyw i fantoli'r gyllideb
Mae Cyngor Sir Powys yn annog aelwydydd yn y Drenewydd i ailgylchu cymaint â phosibl o'u bwyd trwy ddefnyddio'r gwasanaeth casglu gwastraff o fin y ffordd
Gall trigolion Powys weld y gwaith mae eu cynghorwyr lleol wedi bod yn ei wneud trwy ddarllen eu hadroddiadau blynyddol a gyhoeddwyd ar-lein yr wythnos hon
Bydd dros 20 o awduron a beirdd yn dod i dref yng nghanolbarth Powys y mis nesaf ar gyfer gŵyl lenyddol.
Datganiad gan Gyd-Gadeiryddion Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru, y Cynghorwyr Ellen ap Gwynn a Rosemarie Harries
Mae ad-drefniant o gyfrifoldebau cabinet Cyngor Sir Powys wedi cael ei gwblhau gan Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Rosemarie Harris
Bydd nifer o fannau gwefru cerbydau trydan cyflym yn cael eu gosod yn nifer o feysydd parcio cyfnod hir y sir
Bydd yr A490 ger Cegidfa ar gau am gryn amser wedi i ryw 100 tunnell o ddeunydd lithro i'r ffordd fawr yn ôl Cyngor Sir Powys

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu