1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Adroddiad arolwg Estyn o Awdurdod Addysg Powys wedi'i gyhoeddi
Darllen mwy

Newyddion a Digwyddiadau

Mae llyfrgell fechan ym Mhowys wedi dangos bod modd i lyfrau ennyn atgofion cryf yn eu benthycwyr
Mae'r cyngor sir wedi dyfarnu contract tair blynedd am dorri gwair ar eu rhan i chwe chontractwr ym Mhowys ac un ar y ffin rhwng Powys a Swydd Amwythig
Mae preswylwyr y Clas-ar-Wy a'r cyffiniau yn cael eu hannog i drafod eu hanghenion tai â'r cyngor sir mewn digwyddiad taro heibio yr wythnos nesaf
Bydd ysgolion Powys yn derbyn £2m o fuddsoddiad yn ystod y flwyddyn ariannol sy'n dod fel rhan o gynllun gwella sylweddol os yw cabinet y cyngor sir yn cymeradwyo hyn
Mae busnesau'r stryd fawr a manwerthwyr eraill ar draws Powys yn cael eu hannog i hawlio hyd at £2,500 o ostyngiad yn eu hardrethi busnes
Mae diwrnod trwydded a oedd wedi'i gynllunio i ganiatau beicwyr modur i yrru ar hyd Llwybr y Mynaich yr wythnos nesaf wedi cael ei ganslo
Dywedodd Cyngor Sir Powys y gallai problemau ariannol sy'n wynebu cwmni adeiladu o Dde Cymru arwain at atal gwaith ar dair ysgol ym Mhowys
Cafodd naw o eiddo'r cyngor eu gwerth mewn ocsiwn yn ddiweddar gan wneud dros £630,000
Bydd terfynau cyflymder ar y ffyrdd sirol sy'n dod oddi ar ffordd osgoi'r Drenewydd yn newid fel rhan o gynigion sy'n cael eu hystyried gan Gyngor Sir Powys
Mae'r Cyngor yn gofyn i drigolion Powys sydd rhwng 11 a 19 mlwydd oed am eu safbwyntiau ar fydoedd gwaith ac addysg ôl-16

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu