Hysbysiad: Cyngor llifogydd
Darllen mwy

Newyddion

 

   Llinell Newyddion Powys
       

 

Dilynwch Ni

Facebook Icon DescriptionFacebook
Twitter Icon DescriptionTwitter
Youtube imageYoutube
Mae Cyngor Sir Powys yn awyddus i weithio gyda phartneriaid i helpu trigolion a busnesau a effeithiwyd gan Storm Dennis dros y penwythnos.
Mae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi cynlluniau i fuddsoddi dros £50m i adeiladu 380 o gartrefi fforddiadwy, rhentu diogel erbyn 2025 fel rhan o raglen 'Cartrefi newydd i Bowys'.
Mae rhai pobl angen cymorth ychwanegol i gyflawni'r pethau mewn bywyd sy'n bwysig iddyn nhw. Mae cynllun i ddarparu cartrefi cefnogol a grymusol i bobl ym Mhowys yn chwilio am fwy o ' letywyr' yn y sir.
Bydd trigolion Powys yn ei chael hi'n haws i gyfathrebu gyda'r cyngor sir o ganlyniad i welliannau mawr sy'n cefnogi mynediad at wybodaeth a chyngor ar-lein ar ei wefan.
Bydd un o wyliau gyrfaoedd mwyaf y DU yn cael ei gynnal ym Mhowys ymhen llai na mis
Bwriedir i Bont Crughywel agor yn ddiweddarach y prynhawn yma (Dydd Mawrth 18 Chwefror) wedi i'r mwd a'r llanastr gael ei glirio ar ddwy ochr y bont
Mae staff Powys wedi cael eu canmol am weithredoedd 'anghredadwy' wrth i Storm Dennis dyrnu'r Sir gan ddod â llifogydd a difrod am yr ail benwythnos yn olynol.
Llwyddodd y gystadleuaeth ar gyfer disgyblion blwyddyn naw ac iau ym Mhowys a Cheredigion i ddenu dros 350 o geisiadau i ddylunio poster ar gyfer prif Sioe Amaethyddol Cymru
Cyhoeddwyd y genhadaeth a'r blaenoriaethau i Gabinet newydd Cyngor Sir Powys
Gallai cynllun newydd i helpu i fynd i'r afael â thlodi tanwydd ym Mhowys gael ei lansio gan y cyngor sir os yw'r cabinet yn cymeradwyo'r argymhelliad

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu