1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Adroddiad arolwg Estyn o Awdurdod Addysg Powys wedi'i gyhoeddi
Darllen mwy

Newyddion a Digwyddiadau

Mae swyddogion o Gyngor Sir Powys wedi cael hyd i dybaco ffug mewn tŷ yng Ngogledd Powys fel rhan o ymgyrch i ddifa'r fasnach anghyfreithlon
Mae Cyngor Sir Powys yn gwneud paratoadau i symud llyfrgell y Trallwng i Amgueddfa Powysland dros y misoedd nesaf
Mae partneriaeth sydd wedi ymrwymo i ddarparu cyngor gyrfaoedd i bobl ifanc Powys wedi estyn diolch i'r holl fyfyrwyr, ysgolion, colegau, prifysgolion, darparwyr hyfforddiant i weithwyr a siaradwyr gwadd a fynychodd Gŵyl Gyrfaoedd Powys
Oeddech chi'n gwybod fod dros 79 miliwn o duniau/caniau, cynhwysyddion ffoil ac erosolau yn cael eu defnyddio bob blwyddyn ym Mhowys?
Erbyn hyn, gall trigolion garddio brwd ledled Powys danysgrifio i wasanaeth newydd ar gyfer casglu gwastraff o'r ardd sy'n cael ei gynnig gan y cyngor sir
Mae llyfrgelloedd Powys wedi cael blwyddyn i feddwl sut y gall sicrhau gwerth £200k o arbedion
Bydd teuluoedd cymwys ledled Powys yn gallu hawlio 30 awr o addysg gynnar a gofal plant a ariennir gan y Llywodraeth am hyd at 48 wythnos o 29 Ebrill 2019 ymlaen. Daw hyn fel rhan o gynllun newydd Cynnig Gofal Plant Cymru
Mae'r cyngor sir wedi cyhoeddi bod gwaith atgyweirio a gwelliannau helaeth wedi cael eu gwneud i bompren yng nghanolbarth Powys
Mae honiadau nad yw ysgol uwchradd ym Mhowys yn cael ei chefnogi gan y cyngor sir ac yn cael ei thrin yn annheg wedi cael eu gwrthod i fod yn anwir
Mae trigolion Powys yn cael eu hatgoffa fod ganddynt chwe wythnos o hyd i roi eu barn ar y strategaeth toiledau cyhoeddus newydd

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu