Hysbysiad: Cyngor llifogydd
Darllen mwy

Newyddion

 

   Llinell Newyddion Powys
       

 

Dilynwch Ni

Facebook Icon DescriptionFacebook
Twitter Icon DescriptionTwitter
Youtube imageYoutube
Mae Cyngor Sir Powys wedi dweud bod pecyn tendr i gwblhau ysgol gynradd newydd yn y Trallwng wedi'i gyhoeddi
Diolch i bob defnyddiwr llyfrgell, gwirfoddolwr, cyngor tref, grwpiau cyfeillion llyfrgelloedd a thrigolion sydd wedi rhannu'u barn ynghylch darpariaeth gwasanaethau llyfrgell yn y dyfodol
Mae brand a lansiwyd ar gyfer y chweched dosbarth ym Mhowys i newid ar ôl i elusen leol fynegi pryder, dywedodd y cyngor sir
Yn dilyn ymddiswyddiad Aelodau o'r Cabinet yn gynharach heddiw, mae'r Arweinydd, y Cynghorydd Rosemarie Harris wedi cymryd camau cyflym i ad-drefnu cyfrifoldebau allweddol y Cabinet, gyda'r newidiadau'n dod i rym ar unwaith
Mae Cyngor Sir Powys yn mynd i dreialu teclyn eirioli amlgyfrwng newydd i gefnogi plant a phobl ifanc gydag anghenion dysgu ychwanegol
Mae'r Cynghorydd Martin Weale, Aelod y Cabinet ar faterion yr Economi a Chynllunio a'r Cynghorydd Stephen Hayes, Aelod y Cabinet ar faterion Gofal Cymdeithasol Oedolion wedi cyhoeddi eu bod yn camu i lawr o'u rolau ar y cabinet
Mae'r gwaith wedi dechrau i chwilio am dir datblygu i helpu Cyngor Sir Powys i ddarparu cartrefi fforddiadwy ar gyfer preswylwyr y sir
Mae dau drigolyn o'r gogledd wedi cael eu dirwyo £200 yr un gan y cyngor sir am ddympio eu sbwriel
Mae Cyngor Sir Powys wedi cadarnhau y bydd yn gwerthu wyth eiddo dros ben, gan gynnwys hen ganolfan addysg awyr agored, tyddyn a thir datblygu mewn ocsiwn cyhoeddus fis nesaf
Mae Powys yn falch o ysgwyddo'r cyfrifoldeb am eu hailgylchu

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu