Hysbysiad: Cyngor llifogydd
Darllen mwy

Newyddion

 

   Llinell Newyddion Powys
       

 

Dilynwch Ni

Facebook Icon DescriptionFacebook
Twitter Icon DescriptionTwitter
Youtube imageYoutube
Mae'n rhaid i bawb nad ydynt wedi'u cofrestru tan ddydd Mawrth 26 Tachwedd i gofrestru i bleidleisio.
Anogir cwmnïau o bob maint sy'n dymuno hyrwyddo'u gwasanaethau ac ymgysylltu â'r awdurdod lleol a phrynwyr lleol eraill i fynychu'r digwyddiadau sy'n cael eu cynnal yn fuan.
Fis diwethaf, cyhoeddodd y Cyngor Sir ein bod yn chwilio am Brif Swyddog Addysg a Chyfarwyddwr Addysg i arwain cynlluniau uchelgeisiol i wella a thrawsnewid gwasanaethau addysg i ddysgwyr ym Mhowys
Dyma atgoffa trigolion Powys y bydd gwasanaeth casglu gwastraff o'r ardd yn gorffen am y gaeaf ar ddiwedd y mis
Daeth byrbryd cyflym yn bryd bwyd drud i un o drigolion Powys wedi iddo gael ei ddirwyo £75 am daflu sbwriel mewn man prydferth yn y sir
Bydd cyfle i weld cynlluniau cyffrous am ddatblygiad tai ac ysgol newydd yng ngogledd Powys wythnos nesaf, cadarnhaodd y cyngor sir
Bydd llyfrgell Heol y Defaid yn Aberhonddu'n cau yn nes ymlaen y mis yma i ganiatáu i'r gwasanaeth symud i'w gartref newydd yng nghanol y dref yn y Gaer.
Mae dynes o ogledd Powys wedi canmol y system Taliadau Uniongyrchol sy'n caniatáu rhagor o ddewis a rheolaeth dros y ddarpariaeth gofal cymdeithasol y mae ei mam 107 oed yn ei chael.
Bydd Canolfan Gymuned a Llyfrgell Tref-y-clawdd yn ferw o greadigrwydd yr wythnos hon wrth iddynt agor eu drysau ar gyfer ail Wyl Lenyddol Tref-y-clawdd.
Bydd arddangosfa gelf agoriadol atyniad diwylliannol newydd Powys, y Gaer, yn cynnwys dyfrlliwiau gan EUB Tywysog Cymru, yn ôl Cyngor Sir Powys.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu