1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Newyddion a Digwyddiadau

Bydd angen i drigolion Powys sydd am ddefnyddio cerbyd Land Rover Defender i fynd â gwastraff ac ailgylchu'r cartref i ganolfannau ailgylchu gwastraff y cartref wneud cais am drwydded o hyn ymlaen
Bydd Cabinet Cyngor Sir Powys yn trafod cynlluniau cyffrous i fuddsoddi dros £10m yn Y Trallwng gan greu llety gofal cymdeithasol 'Gofal Ychwanegol'
Mae dadansoddiad diweddar wedi tynnu sylw at yr angen i drawsnewid addysg ôl-16 ym Mhowys
Mae Cyngor Sir Powys wedi cadarnhau y bydd isetholiad seneddol yn etholaeth Brycheiniog a Maesyfed yn cael ei chynnal ddydd Iau, 1 Awst 2019
Mae Cyngor Sir Powys wedi symud staff o Dŷ Robert Owen yn Y Drenewydd yn gynnar gan fod y boeler wedi torri lawr
Mae busnesau ym Mhowys yn cael eu hannog yn daer i beidio ag oedi cyn anfon eu henwau ymlaen ar gyfer cystadleuaeth Gwobrau Busnes Powys 2019
Mae Cyngor Sir Powys yn gwahodd artistiaid, myfyrwyr celf, cerddorion ac ymarferwyr eraill yn y diwydiant creadigol i wneud cais am fwrsariaeth i helpu gyda'u datblygiad proffesiynol.
Bydd cynghorwyr yn cael gwybod y gallai Cyngor Sir Powys wynebu bwlch ariannu o £46m dros y tair blynedd nesaf gyda gwasgfa barhaol ar gyllid cyhoeddus.
Mae'r cyngor sir wedi cyhoeddi y bydd dyddiau casglu gwastraff yr ardd yn newid ym Mhowys ar gyfer rhai aelwydydd dros yr wythnosau nesaf
Mae'r cyngor sir wedi rhoi sicrwydd i drigolion gan ddweud nad yw gwastraff plastig a gesglir o ymyl y ffordd ym Mhowys yn cael ei anfon i Asia

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu