1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Dronau i'w Gweld yn yr Awyr
Darllen mwy

Newyddion a Digwyddiadau

Mae'r cyngor yn gofyn barn teithwyr sy'n defnyddio llwybrau T4 a T6 ym Mhowys ar y system newydd sy'n helpu teithwyr i wybod ymhle a pha mor bell i ffwrdd y mae'r bws ar yr union adeg honno
Mae lluchio ysbwriel ar safleoedd ailgylchu cymunedol wedi costio tri dyn o Bowys £200 yr un ar ôl i'r Cyngor Sir roi dirwy iddyn nhw
Mae tîm Anghenion Dysgu Ychwanegol Cyngor Sir Powys yn cynnal pedwar digwyddiad trafod 'o amgylch y bwrdd' ychwanegol ar gyfer rhieni a gofalwyr ym mis Mawrth, i drafod canolfannau arbenigol y sir
Hyd yn ddiweddar mae Cyngor Sir Powys wedi bod wrthi'n ail-gomisiynu 12 o gartrefi y mae'r Awdurdod Lleol yn berchen arnynt, a Glan Irfon, cyfleuster gofal integredig canolradd rydym yn gydberchnogion arni â Bwrdd Iechyd Addysgu Powys
Mae preswylwyr Powys wrthi yn yr ystafell wely, ystafell ymolchi, cegin ac yn yr ardd - mae'r rhan fwyaf o'n preswylwyr WRTHI bob dydd ac mae'n rhan FAWR o'n bywydau.
Cyhoeddwyd prif siaradwraig arall ar gyfer Gŵyl Yrfaoedd Powys eleni fydd yn cael ei chynnal ddydd Mercher, 6 Mawrth 2019
Mae Cyngor Sir Powys yn atgoffa busnesau yn y sir am eu dyletswyddau cyfreithiol i gael gwared ar eu gwastraff a'u hailgylchu
Bydd gwasanaeth newydd yn casglu gwastraff o'r ardd, a luniwyd diolch i ymateb trigolion i ymgynghoriad, yn cael ei lansio yn y gwanwyn.
Mae cynghorwyr blaenllaw o Bowys yn galw ar y Prif Weinidog i newid y ffordd y mae Cynghorau Sir yn cael eu hariannu
Mae llai na mis i fynd nes y bydd un o wyliau gyrfaoedd mwyaf y DU yn cael ei chynnal ym Mhowys

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu