1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Newyddion a Digwyddiadau

Roedd tîm o fyfyrwyr o gampws y Drenewydd Grŵp Colegau NPTC yn fuddugol mewn cystadleuaeth a drefnwyd gan grŵp Llwybrau Positif Powys
Mae staff Llywodraeth Cymru'n debygol o ymuno â staff Cyngor Sir Powys yn Neuadd y Sir, Llandrindod fel rhan o gytundeb newydd rhwng y ddau gorff
Mae Cyngor Sir Powys yn gwahodd busnesau sydd â diddordeb yn Neuadd Farchnad hanesyddol Aberhonddu i gysylltu er mwyn trafod ei ddyfodol
Mae sefydliad celf yng Nghrughywel wedi'i ganmol gan Gyngor Sir Powys am ei brosiect Illumine wedi i'r sefydliad gael ei wahodd i siarad mewn cynhadledd celf ar gyfer y DU gyfan yn Newcastle
Mae cabinet y cyngor wedi cael clywed bod perfformiad yn rhai o brif feysydd y cyngor sir wedi gwella, er bod gwaith i'w wneud
Mae cynlluniau i uno dwy ysgol yn Llanfyllin i greu ysgol bob oed wedi cymryd cam ymlaen wrth i hysbysiad statudol gael ei gyhoeddi
Mae'r gwaith o ddatblygu canolfan newydd ar gyfer ailgylchu gwastraff o'r cartref yng ngogledd Powys bron â dod i ben, yn ôl y Cyngor Sir
Bydd llyfrgell Y Gelli Gandryll ar agor yn hirach o 1 Ebrill 2019, diolch i gefnogaeth hael Gŵyl y Gelli
Cyngor Sir Powys i lansio loteri newydd ar-lein i helpu achosion da lleol
Mae llyfrgell fechan ym Mhowys wedi dangos bod modd i lyfrau ennyn atgofion cryf yn eu benthycwyr

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu