1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Mae Llyfrgell Aberhonddu'n symud!
Darllen mwy

Newyddion

 

   Llinell Newyddion Powys
       

 

Dilynwch Ni

Facebook Icon DescriptionFacebook
Twitter Icon DescriptionTwitter
Youtube imageYoutube
Mae merch ifanc o Bowys wedi canmol gwerth profiad gwaith gyda'r cyngor sir ar ôl ennill lle ar gynllun prentisiaeth rheoli gyda'r BBC.
Cadarnhawyd y bydd rhaid gohirio system draffig newydd Y Trallwng am hyd at chwe wythnos oherwydd gwaith annisgwyl gan BT
Bydd tîm bychan o swyddogion addysg hynod brofiadol yn arwain gwasanaethau addysg ym Mhowys tan benodi Prif Swyddog Addysg newydd
Mae busnesau o bob cwr o Bowys wedi'u cynrychioli ym mhrif wobrau busnes y sir
Gyda Chyngor Sir Powys erbyn hyn wedi cytuno i ddatblygu gofal ychwanegol yn Y Trallwng, bydd meddyliau'n troi at waith cynllunio a pharatoi at y dyfodol.
Am y tro cyntaf, mae trefnwyr diogelwch digwyddiadau wedi cadarnhau y bydd bocsys amnest cyffuriau ar gael yn ystod wythnos y Sioe Frenhinol
Cadarnhaodd Cyngor Sir Powys y bydd cynlluniau i uno Llyfrgell Y Trallwng ag Amgueddfa Powysland yn y dref yn bwrw 'mlaen ar ôl gwrthod cais am adolygiad barnwrol
Mae awdures enwog sy'n ysgrifennu llyfrau plant wedi swyno disgyblion ysgolion cynradd yn Aberhonddu a'r Drenewydd gyda hanesion Shifty McGifty a Slippery Sam - y cŵn-ladron
Bydd cabinet y cyngor sir yn ystyried cynlluniau cyffrous i droi atyniad newydd Aberhonddu, y Gaer yn atyniad diwylliannol, dysgu a hanesyddoll
Mae'r Cyngor Sir yn rhybuddio trigolion a busnesau ym Mhowys bod tîm o fasnachwyr drygionus yn y sir yn cynnig gosod wyneb tarmac o flaen eu tai

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu