Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Newyddion

Dilynwch Ni

Facebook Icon Description                             Twitter Icon Description                                YouTube image

Facebook                             Twitter                                YouTube

Mae Cyngor Sir Powys wedi cadarnhau y bydd gwaith yn cychwyn dydd Llun 4 Mai 2020 i osod wyneb newydd ar rai o ffyrdd Powys.
Mae cannoedd o aelodau staff wedi cael eu hadleoli i gefnogi gwasanaethau mwyaf hanfodol y cyngor yn ôl Cyngor Sir Powys.
Mae trigolion Powys yn cael eu hannog i feddwl am ffyrdd creadigol i ddathlu 75 mlynedd ers y Diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop (VE) ar ddydd Gwener, 8 Mai.
Mae Aelod Portffolio'r Gymraeg wedi ysgrifennu llythyr am y cynigion i ail-strwythuro darpariaeth yr Urdd yn lleol.
Mae Cyngor Sir Powys wedi gwrthbrofi honiadau fod cyfleuster marwdy dros dro a sefydlwyd mewn ymateb i coronafeirws wedi dechrau derbyn cyrff eisoes
Mae nifer o gwmnïau ym Mhowys yn cynhyrchu cyfarpar a chyflenwadau meddygol hanfodol yn y frwydr yn erbyn coronafeirws
Gyda thristwch mawr mae Cyngor Sir Powys yn cyhoeddi bod un o'i aelodau staff wedi marw
Yn ystod yr wythnosau diweddar, mae staff Cyngor Sir Powys wedi bod yn gwneud galwadau lles i drigolion Powys sy'n gwarchod oherwydd eu bod yn fwy agored i niwed.
Mae'r newyddion y gallai cynghorau ledled Cymru dderbyn £95m mewn cyllid ychwanegol wrth iddynt barhau i ymateb i bandemig y coronafeirws wedi cael ei groesawu gan Gyngor Sir Powys
Yn unol â gwaith y Cyngor mewn ymateb i Covid-19, bydd y gwaith arferol o gymryd samplau o gyflenwadau dŵr preifat yn cael ei ohirio hyd nes y byddwn yn rhoi gwybod i chi

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu